Košice zatiaľ nemôžu prevziať parkovanie pod svoju správu, nariadil to súd

Ilustračné foto

Foto: TASR

Mesto Košice nateraz nemôže od spoločnosti EEI prevziať parkovací systém do svojej správy. Vyplýva to z neodkladného opatrenia súdu, na ktorý sa so žalobou obrátila parkovacia spoločnosť. Nepáči sa jej plán mesta, ktoré chcelo správu prevziať prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Mesto Košice avizovalo, že sa proti rozhodnutiu súdu odvolá.

FOTO: Medzi Sliačom a Kováčovou sa zrútilo vojenské lietadlo

Okresný súd Bratislava I prikázal mestu poskytovať spoločnosti EEI súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného na jeho území v zmysle nájomnej zmluvy z roku 2012 a jej dodatkov. Platí to do času skončenia zmluvy alebo do prípadného súdneho rozhodnutia o jej neplatnosti.

„Súd prikazuje žalovanému zdržať sa konania, ktoré žalobcovi znemožnilo alebo sťažilo plnenie si zmluvných povinností a uplatňovanie si práv podľa nájomnej zmluvy, a to najmä, ktoré by mu zabránili alebo sťažili prevádzkovanie verejných platených parkovísk a výber parkovného na území mesta Košice a ohrozili základný ekonomický model fungovania parkovacieho systému v zmysle nájomnej zmluvy,“ píše sa v uznesení súdu.

Zároveň mestu uložil povinnosť zdržať sa akéhokoľvek obmedzovania výkonu nájomných práv či disponovania s majetkom EEI, ktorý podľa nájomnej zmluvy preinvestoval.
Podľa spoločnosti mesto porušilo zmluvu, keďže ju spoločnosť prijatým VZN nemôže plniť. Súd sa stotožnil s tým, že ide o neštandardný spôsob riešenia súkromno-právnych sporov.

Víťazmi Majstrovstiev SR v hasičskom športe sa stali hasiči z Popradu

Parkovacia spoločnosť má za to, že mesto mocensky a cielene zasiahlo do súkromno-právneho vzťahu. Situáciu aktuálne nekomentuje, odvoláva sa na kampaň pred komunálnymi voľbami. „EEI bude svoje práva chrániť na príslušnom súde, je však tiež ochotná rokovať s novým vedením mesta Košice, pričom sa bude držať faktov a rámcov zákona,“ dodala.

Mesto pripravuje odvolanie voči uvedenému uzneseniu, uviedol Miroslav Sambor z komunikačného referátu košického magistrátu: „Medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI prebieha písomná korešpondencia, aktuálne sa týkajúca uznesenia súdu o nariadení neodkladného opatrenia voči mestu Košice.“

Mestskí policajti sa počas rannej kontroly zamerali na psičkárov

Mestskí poslanci v septembri splnomocnili viceprimátora povereného riadením mesta Martina Petruška na podanie súdnych žalôb v súvislosti s odovzdaním parkovacieho systému spoločnosťou EEI a takzvaným bezdôvodným obohatením. Podľa Sambora žaloby ešte podané neboli, mesto Košice pracuje na ich príprave. Mestské zastupiteľstvo vtedy zároveň odsúhlasilo, že ak nedôjde k dohode, správu parkovania od 1. januára 2019 prevezme mesto.

Môže vás zaujímať

Vallo sa rozhodol: Toto budú šéfovia kľúčových mestských podnikov v Bratislave