Jednou vetou

Košice vyhlásia novú súťaž na modernizáciu a správu osvetlenia

Mesto Košice

foto: TASR

Košickí mestskí poslanci na svojom pondelkovom rokovaní odsúhlasili vyhlásenie verejného obstarávania na výber koncesionára, ktorý bude spravovať verejné osvetlenie v Košiciach a zároveň ho zmodernizuje. Za návrh hlasovalo 25 z prítomných 36 poslancov. Mesto Košice verejnú súťaž už vyhlásilo, v apríli vyhlásený postup zrušilo.

 V súčasnosti mesto Košice zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia prostredníctvom Dopravného podniku mesta Košice, ktorý prevzal správu po ukončení zmluvy o nájme a prevádzke verejného osvetlenia mesta Košice so spoločnosťou Eltodo osvetlenie. Ako sa uvádza v analýze porovnania variantov na vyhlásenie zadávania koncesie, celkový stav verejného osvetlenia je dlhodobo zanedbávaný a udržiavanie jeho jestvujúceho stavu je z dlhodobého hľadiska pre mesto Košice neefektívne a ekonomicky náročné.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika začala akademický rok s vynovenou budovou, ktorú zasiahol požiar

„Najväčšie problémy sú so starými svietidlami, ktoré majú veľkú spotrebu a stále vypadávajú. Veľa stĺpov je skorodovaných a sú na konci svojej životnosti. Staré sú aj káble a robia sa provizórne opravy,“ uviedol počas rokovania vedúci referátu dopravy mesta Košice Juraj Cichanský. Investičné náklady spojené s modernizáciou verejného osvetlenia sú rozdelené do dvoch etáp, spolu vo výške 32,5 milióna eur.

Energeticky náročné svietidlá majú nahradiť úspornejšie LED technológie. Okrem iného sa má vymeniť 5000 stožiarov verejného osvetlenia, ktoré sú po dobe životnosti, vykazujú havarijný stav a predstavujú bezpečnostné riziko. Postupne má dôjsť aj k výmene káblových trás v rozsahu minimálne 20 percent z celkovej dĺžky káblových vedení, čo predstavuje dĺžku 97,2 kilometra. Zrealizovať sa má tiež nasvetlenie priechodov pre chodcov v počte 100 kusov. Koncesná zmluva s úspešným uchádzačom bude pred podpisom predložená na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Môže vás zaujímať

KOŠICE: Mesto chce počas týždňa mobility spropagovať čistú dopravu