Jednou vetou

Košickí poslanci schválili prevzatie systému parkovania

Parkovanie v Bratislave. (ilustračná foto)
Ilustračné foto

TASR

Mestskí poslanci splnomocnili viceprimátora povereného riadením mesta Martina Petruška na podanie súdnej žaloby v súvislosti s odovzdaním parkovacieho systému spoločnosťou EEI. Mestské zastupiteľstvo zároveň odsúhlasilo, že ak nedôjde k dohode, správu parkovania od 1. januára 2019 prevezme mesto. Poslanci o tom rozhodli na svojom pondelkovom zasadnutí.

 „Urobili sme ďalší krok k možnému odchodu spoločnosti EEI z mesta Košice. Zároveň sme dali priestor na prípadnú možnú dohodu. Bolo prijaté uznesenie, ktoré od seba odčlenilo podanie dvoch žalôb. Jedna žaloba sa týka tzv. bezdôvodného obohatenia, resp. toho, čo si majú v prípade preukázania neplatnosti zmluvy zmluvné strany vrátiť. Odčlenili sme od toho samotnú žalobu, ktorá sa týka odovzdania a prevádzky parkovacieho systému,“ uviedol Petruško s tým, že mesto bude naďalej rokovať o uzatvorení dohody.

Mestské zastupiteľstvo prijalo aj pozmeňujúci návrh. „V prípade, ak by došlo k vzájomnému finančnému vyrovnaniu, tak sa do neho môže započítať aj hodnota parkovacieho domu pri Steel Aréne, ktorá by bola ocenená znaleckým posudkom. O toľko by mesto mohlo menej zaplatiť spoločnosti EEI,“ vysvetlil.

FOTO: Hlavná železničná stanica v Bratislave má novú modernú čakáreň

Ak by sa mesto s parkovacou spoločnosťou nedohodlo a prevzalo by systém parkovania bez toho, aby EEI odovzdalo infraštruktúru, podľa prijatého všeobecne záväzného nariadenia by sa vyhradené parkovanie zrušilo. „Bude to nahradené zaujatím verejného priestranstva a daňou, ktorá ide priamo do pokladnice mesta Košice. V druhom prípade by sa prakticky zamkol celý systém, ktorý teraz prevádzkuje EEI, čiže by sa neplatilo automatmi,“ povedal Petruško. Počas prechodného obdobia nevylúčil možnosť úhrady parkovného prostredníctvom klasických parkovacích lístkov. Správu parkovacieho systému by mala podľa jeho slov prevziať mestská polícia.

Spoločnosť EEI sa pred avizovaným rokovaním o prevzatí parkovacieho systému mestom vyjadrila, že je pripravená rokovať a zabrániť eskalácii chaosu. „Aj v dobe predvolebného boja by sa mali mestskí poslanci zachovať zodpovedne a tak, aby funkčný a moderný systém parkovania mohol slúžiť naďalej Košičanom. Spoločnosť EEI je súkromná spoločnosť, ktorá plní zmluvu,“ uviedla spoločnosť EEI.

Môže vás zaujímať

KOŠICE: Mesto chce počas týždňa mobility spropagovať čistú dopravu