Jednou vetou

Ministerstvo školstva zvýšilo počty pre prvákov stredných škôl v KSK

Ilustračné foto

foto: TASR

Ministerstvo školstva zverejnilo upravené počty žiakov na prijatie do prvého ročníka stredných škôl v Košickom kraji v budúcom školskom roku. Viacerým školám pridalo žiakov, celkovo sa to týka 570 miest. Ministerstvo tak upravilo rozdelenie miest pre prvákov, ktoré vlani v novembri podľa novej legislatívy určil Košický samosprávny kraj (KSK) a ktoré vyvolalo v niektorých školách protesty a petície.

„Ministerstvo ešte v novembri rozhodlo, že kraj mohol rozpísať na stredné školy 6468 miest. Po žiadosti o preskúmanie rozhodnutia, ktorú podali školy, ministerstvo zvýšilo toto číslo na 7038. Ide teda o zvýšenie o 570 žiakov, z toho gymnáziám pridalo 208 miest a o 138 žiakov viac bude prijatých na zdravotnícke odbory,“ uviedla vo štvrtok  hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.

Podľa KSK pritom rozhodnutie ministerstva pribrzdilo proces skvalitnenia výberu záujemcov o gymnáziá. Predpokladá sa, že z deviateho ročníka základných škôl príde v septembri na stredné školy iba približne 5500 žiakov. „Z toho nám vychádza, že vo vzdelávacom systéme zostane voľných približne 1500 miest. Očakávame, že sa opätovne prehĺbi kríza pri prijímaní žiakov na odborné vzdelávanie – hlavne do profesií, ktoré sú technicky náročnejšie a menej zaujímavé pre žiakov. Naopak, deviataci, ktorí budú mať záujem o gymnázium, sa bez ohľadu na výsledky na gymnázium dostanú,“ konštatovala hovorkyňa.

KSK kritizuje, že ministerstvo najprv direktívne stanovilo, že Košický kraj má prijať o 2300 žiakov menej, ako pýtali školy, nakoniec však bez argumentácie zmenilo svoje vlastné rozhodnutie.

Ministerstvo školstva navrhuje zmenu v zákone o stimuloch pre výskum a vývoj

„Sme radi, že na základe požiadavky samosprávnych krajov zoskupených v SK8 ministerstvo školstva pristupuje k zmene minuloročnej vyhlášky, na základe ktorej sme museli redukovať počty žiakov, ktoré mali prijať stredné školy v nasledujúcom školskom roku. Po roku sa teda zase budú meniť pravidlá, čo svedčí o kompetentnosti odborníkov z ministerstva školstva. Musíme navyše konštatovať, že tak, ako pôvodná vyhláška neobsahovala konkrétne kritériá na určovanie počtu žiakov, ani aktuálne rozhodnutie ministerstva nedáva odpoveď na to, podľa akého kľúča rozhodujú úradníci v Bratislave o tom, koľko stredoškolákov majú školy prijať,“ tlmočila stanovisko hovorkyňa predsedu KSK.

Podľa pôvodného rozhodnutia KSK z novembra napríklad košická Obchodná akadémia (OA) Polárna nemala v budúcom školskom roku otvárať ani jednu prvácku triedu. Úprava ministerstva jej určila na prijatie 17 žiakov. Protesty vyvolalo aj zrušenie štvorročného študijného odboru na košickom Gymnáziu Park mládeže, po novom škola môže prijať na tento odbor 60 žiakov. V podobnej situácii bolo aj Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, napokon na štvorročné klasické štúdium dostalo 26 miest. Klasické gymnaziálne triedy otvoria aj na košickom Gymnáziu Opatovská či Súkromnom gymnáziu Katkin park. Úpravou sa napríklad zvýšil aj počet prvákov pre štvorročné štúdium na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Michalovciach, a to z 30 na 60.

Môže vás zaujímať

KOŠICE: Mesto chce počas týždňa mobility spropagovať čistú dopravu