Signatárom Magna Charta Universitatum je aj UVLF v Košiciach

Ilustračné foto

TASR

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach sa v septembri oficiálne stala súčasťou združenia európskych univerzít Magna Charta Universitatum. Informovala hovorkyňa UVLF Mária Rusnáková. Ako povedala, stalo sa tak na pôde štvrtej najstaršej univerzity sveta - Univerzity v Salamanke, pri príležitosti osláv jej 800. výročia.

„Počas slávnostného ceremoniálu za prítomnosti španielskeho kráľa Filipa VI. a kráľovnej Letizie podpísala dekrét aj rektorka UVLF v Košiciach Jana Mojžišová. Tým sa univerzita zaviazala dodržiavať akademické hodnoty tvoriace hlavné posolstvo charty, a teda nezávislosť akademickej slobody, dostupnosť vzdelania a slobodu bádania a prepájanie vzdelávacej a výskumnej aktivity,“ spresnila Rusnáková.

„Ako signatárka listiny som nesmierne hrdá na členstvo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach do veľkej rodiny svetových univerzít, ktoré sa rozhodli spoločne ochraňovať hodnoty zakotvené v dokumente Magna Charta Universitatum. Je nesmierne dôležité, aby boli základné princípy charty zachované a aby si všetci signatári uvedomovali dôležitosť šírenia poznania a odovzdávania vedomostí mladším generáciám,“ uviedla Mojžišová.

Petržalka súhlasí s prenájmom pozemkov pre UNB na výstavbu parkoviska

Dokument podľa Rusnákovej podpísalo už viac ako 800 univerzít z 86  krajín. Okrem UVLF v Košiciach boli slovenskými signatármi v tomto roku aj Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Magna Charta Universitatum je základná listina, ktorá definuje akademické slobody a inštitucionálnu autonómiu dnešných univerzít.

Môže vás zaujímať

Pre horúčavy pracuje mestský úrad v Michalovciach v skrátenom režime