Jednou vetou

V Košiciach vznikol Univerzitný vedecký park

Mesto Košice

foto: TASR

Univerzitný vedecký park (UVP) MediPark v piatok slávnostne predstavili v priestoroch Lekárskej fakulty (LF) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Ako uviedol rektor univerzity Pavol Sovák, jeho vznik si vyžiadal celkové náklady všetkých partnerov spolu vo výške 32 miliónov eur. Vybudovanie UVP MediPark Košice ako špičkového národného centra pre výskum, vývoj a transfer poznatkov do praxe v oblasti medicíny sa realizovalo v dvoch fázach.

MediPark predstavuje viac ako 6000 štvorcových metrov laboratórneho priestoru a jeho súčasťou je dátové centrum, laboratórium farmakogenetiky a individualizácie liečby, laboratórium pre výskum v oblasti metabolizmu a aterosklerózy, laboratórium regeneračnej medicíny a výskumu kmeňových buniek a priestor pre vedecký inkubátor a rozvoj komerčných vedecko-výskumných aktivít. „MediPark bude slúžiť všetkým subjektom, ktoré majú záujem realizovať biomedicínsky výskum. Od vedeckej komunity, cez firmy až po študentov – s jasnými pravidlami, ktoré budú v jeho prevádzkovom poriadku,“ uviedol Sovák.

Projekt realizovala UPJŠ v Košiciach ako hlavný partner, spoločne s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie, Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied a s Technickou univerzitou v Košiciach. „Financovaný bol z eurofondov, 95 percent dotácie prišlo zo žiadosti o nenávratný finančných príspevok a päťpercentnú spoluúčasť zabezpečili univerzity, Slovenská akadémia vied ju nemusela uhrádzať. Celkové náklady pre všetkých partnerov boli 32 miliónov eur. Pre UPJŠ to bolo 23 miliónov eur,“ uviedol Sovák s tým, že niektoré úpravy si vyžiadali aj dofinancovanie zo strany UPJŠ, s čím sa do istej miery aj počítalo. „Určite to nie je viac ako desať percent, ale, chvalabohu, to univerzita po ekonomickej stránke dokázala zvládnuť. Samotný príspevok univerzity v tejto chvíli odhadujem na sumu 700.000 eur,“ dodal.

Mesto Košice plánuje výstavbu viacerých cyklotrás

Prvá fáza projektu sa realizovala od júla 2013 do novembra 2015. S druhou fázou sa začalo o rok a pol. „V priebehu realizácie projektu MediPark, Košice – Fáza II v rámci Operačného programu Výskum a inovácie od 11. marca 2017 do 30. júna 2018 boli dokončené stavebné práce, práce na datacentre, prebehla inštalácia laboratórneho nábytku, bol dodaný a nainštalovaný dieselagregát a aplikačný softvér s celkovými oprávnenými výdavkami 10,18 milióna eur,“ informovala hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

Ako uviedla, predpokladaným výsledkom výskumnej činnosti v UVP MediPark Košice s transferom do klinickej praxe môže byť napríklad rozvoj personalizovanej medicíny v liečbe nádorových chorôb, ako aj v oblasti reprodukcie či inovatívna liečba degeneratívnych ochorení a úrazov nervových tkanív. Podľa nej sa MediPark môže stať popri plnení si svojich základných úloh aj laboratórnym zázemím pre špičkový klinický výskum.

Môže vás zaujímať

KOŠICE: Mesto chce počas týždňa mobility spropagovať čistú dopravu