Jednou vetou

Kraj hľadá v súťaží dopravcov na prímestskú autobusovú dopravu

Ilustračné foto

Foto: TASR

Predpokladaná hodnota troch zákaziek na zabezpečenie autobusovej dopravy v troch regiónoch Trnavského samosprávneho kraja presahuje 100 miliónov eur.

Trnavský samosprávny kraj hľadá vo verejnej súťaži dopravcov na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy v troch regiónoch kraja. Predpokladaná hodnota všetkých troch zákaziek bola vyčíslená na viac ako 110 miliónov eur bez DPH. Rozhodujúcim kritériom pri vyhodnocovaní súťaží bude cena za jeden tarifný kilometer autobusovej dopravy.

„Predmetom zákazky verejného obstarávania je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti daného územia,“ píše sa v súťažných podkladoch.

Autobusových dopravcov hľadá kraj zvlášť pre región Trnava, do ktorého spadajú aj okresy Piešťany, Hlohovec a Senica, ďalej pre región Dunajská Streda, kam patrí z pohľadu prímestskej dopravy aj Galanta, a pre región Záhorie, so zameraním na okres Skalica.,

So začiatkom poskytovania prímestskej autobusovej dopravy v regióne Trnava ráta kraj od 1. januára budúceho roku, pričom zmluvu plánuje uzatvoriť na štyri roky. V regiónoch Dunajská Streda a Záhorie dopravcovia majú začať s dopravnými službami o rok neskôr, zmluvu budú mať na tri roky. Súčasťou súťažných podmienok je aj predpokladaný počet najazdených kilometrov, ako aj požadovaný počet autobusov.

V súčasnosti prímestskú dopravu v Trnave a okolí zabezpečuje Arriva Trnava, na juhu kraja SAD Dunajská Streda a na Záhorí SKAND Skalica.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru