Jednou vetou

Krajskí poslanci budú rokovať prostredníctvom videokonferencie

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka

Foto: TASR

Nakoľko ide o náročné technické zabezpečenie, toto zastupiteľstvo bude mať iba niekoľko neodkladných bodov programu

Poslanci Košického samosprávneho kraja (KSK) budú na konci apríla rokovať formou videokonferencie. Ako uviedla hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková, pôjde o testovacie zasadnutie zastupiteľstva a jeho obsahom bude iba niekoľko bodov programu.

„V záujme ochrany verejného zdravia bude najbližšie rokovanie Zastupiteľstva KSK formou videokonferencie. V súčasnosti pripravujeme technické a organizačné riešenie pre videokonferenciu a online hlasovanie všetkých 57 krajských poslancov. Nakoľko ide o náročné technické zabezpečenie, toto zastupiteľstvo bude mať iba niekoľko neodkladných bodov programu. Ak sa technika osvedčí a videkonferencia aj online hlasovanie bude funkčné, v máji sa bude konať ďalšie zastupiteľstvo s ostatnými bodmi, o ktorých sme pôvodne mali rokovať v apríli,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.

Poslanci Košického samosprávneho kraja budú 30. apríla rokovať o zmene spoločnosti ORID na Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, ktoré by mohli v čase aktuálnej pandémie zabezpečovať ochranné pomôcky pre obyvateľov kraja aj pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Kraj bude rozhodovať aj o spoluúčasti na financovaní projektu cezhraničnej spolupráce pre DOMKO – Domov sociálnych služieb v Košiciach a projektu Most úsmevov, do ktorého sa každoročne zapájajú ľudia so zdravotným znevýhodnením.

Neodkladným bodom programu je aj zaradenie výdajne školskej jedálne ako súčasti Strednej odbornej školy technickej v Rožňave. Kraj v minulom roku začal s výstavbou novej školskej jedálne pri obchodnej akadémii v Rožňave za takmer milión eur. Kuchyňa v tejto jedálni by mala variť aj pre výdajňu jedál pri SOŠ technickej. V programe zastupiteľstva je aj informatívna správa o prijímaných opatreniach Košického kraja v súvislosti s COVID-19.

V súvislosti s novým koronavírusom 7. apríla Národná rada Slovenskej republiky schválila súbor noviel zákonov v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR. Nová legislatíva umožňuje samosprávam rokovať prostredníctvom videokonferencie, alebo iným vhodným spôsobom prostriedkami komunikačnej technológie. Novela zákona o samospráve vyšších územných celkov nadobudla účinnosť 9. apríla. Záznam z videokonferencie bude zverejnený na webovej stránke Košického samosprávneho kraja.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru