Krajskí poslanci odsúhlasili rozpočet kraja na rok 2019

Ilustračné foto

foto: TASR, zdroj: TASR

Košický samosprávny kraj (KSK) bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom na úrovni 254,8 milióna eur.

Krajskí poslanci ho schválili na pondelkovom zasadnutí. Rozpočet predložený predsedom KSK Rastislavom Trnkom ráta s bežnými výdavkami v sume 197 miliónov a kapitálovými výdavkami vo výške 46,8 milióna eur.

Celkový návrh rozpočtu je vyrovnaný, schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu a úverovými zdrojmi.

Stovky stredoškolákov protestovali na zastupiteľstve proti rušeniu tried

Najväčšou položkou z bežných výdavkov je oblasť vzdelávania, kam spolu pôjde 95 miliónov eur, na dopravu je vyčlenených 42 miliónov eur, na sociálne zabezpečenie 29,5 milióna a na kultúrne služby 12,6 milióna eur. Z kapitálových výdavkov ide hlavná časť na komunikácie, a to 30,3 milióna eur.

„Už v tomto roku sa nám podarilo opraviť trikrát viac ciest ako vlani, a to aj vďaka lacnejším rekonštrukciám a iným technológiám, ktoré používame, a ktoré šetria verejné prostriedky. Podarilo sa nám znížiť platby za energetickú spotrebu o 100.000 eur. Presťahovaním elokovaného pracoviska v Sečovciach do iných priestorov ušetríme ročne 870.000 eur. Našim cieľom je hospodáriť s verejnými prostriedkami transparentne a efektívne a v tomto trende budeme pokračovať aj v budúcom roku,“ uviedol Trnka.

Investície na rozvoj kraja sú plánované najmä z fondov EÚ a štátneho rozpočtu, z úveru na spolufinancovanie a prefinancovanie projektov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu, z úveru od Európskej investičnej banky (EIB), z daňových príjmov KSK a v minimálnom rozsahu z predaja majetku KSK.

V Starom Meste vzniklo Námestie Mateja Korvína

V oblasti vzdelávania pôjdu peniaze napríklad na výstavbu školskej jedálne na Obchodnej akadémii v Rožňave, zrekonštruovaná bude budova Strednej odbornej školy (SOŠ) – Szakközépiskola v Košiciach a zrekonštruovaný bude aj internát na Medickej 2 v Košiciach.

V sektore dopravy oprava čaká most cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany či most cez rieku Laborec pred obcou Vojany. Sanovaný bude zosuv medzi obcami Rudňany a Poráč, opravené budú cesty v Nižnom Klátove či Zlatej Idke, ako aj most cez rieku Hornád smerom na Chrasť nad Hornádom.

V oblasti kultúry peniaze pôjdu na vypracovanie projektového zámeru na výstavbu Kreatívneho centra Košického kraja, novou rozpočtovou položkou v rozpočte je cyklistická mobilita, v rámci ktorej chce kraj investovať do výstavby nových cyklotrás.

Mesto prijalo pre silné mrazy ďalšie opatrenia pre bezdomovcov

Celkový dlh KSK je na koniec budúceho roku určený na 63,1 milióna eur, čo znamená zadlženosť na úrovni 31,74 percenta. Hlavnú časť tvorí úver z EIB. Za rozpočet hlasovalo 39 poslancov, zdržalo sa 13, proti nebol nikto.

Môže vás zaujímať

V Trnave neprežil kolobežkár kolíziu s chodkyňou