Hrad Krásna Hôrka nadobudne podobu z prelomu 19. a 20. storočia

Krásna Hôrka

foto: TASR

Hrad Krásna Hôrka, ktorý v roku 2012 zachvátil ničivý požiar, chce Slovenské národné múzeum (SNM) obnoviť do podoby z prelomu 19. a 20. storočia. V súčasnosti na ňom prebiehajú zabezpečovacie práce a eliminácia vlhka na vytypovaných objektoch.

„Stav hradu je nutné stabilizovať, pozorovať reakcie stavebných konštrukcií, aby bolo možné následne určiť správne postupy a rozsah stavebných prác v záujme hospodárneho vynakladania prostriedkov,“ uviedol pre TASR riaditeľ SNM – Múzea v Betliari Július Barczi. Obnova hradu Krásna Hôrka patrí podľa jeho slov medzi najrozsiahlejšie spomedzi pamiatkových a múzejných komplexov na Slovensku. „SNM vynakladá nemalé úsilie na profesionalizáciu postupov uplatňovaných ako v predprojektovej, projektovej a rovnako aj v realizačnej fáze komplexnej revitalizácie Krásnej Hôrky,“ povedal Barczi s&nbsp;tým, že od októbra minulého roka prebieha projektovanie prostredníctvom zamestnancov múzea na oddelení projekcie.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;„Súčasný projekčný tím narazil na viacero doteraz neriešených okruhov problémov, ktorých riešenie je nutným predpokladom ďalšieho postupu. Ide o trasovanie inžinierskych sietí, infraštruktúru či protipožiarnu ochranu objektu a jeho okolia, prípravu podkladov pre rôzne konania, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov či zmluvné vzťahy s partnerom obnovy hradu, obcou Krásnohorské Podhradie,“ skonštatoval Barczi.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;K najdôležitejším otázkam obnovy patrí podľa neho metodika, podľa ktorej sa má postupovať. „Aj na základe spracovania dostupných archívnych materiálov a stoviek historických fotografií sa dospelo k záveru, že hrad je potrebné obnoviť do podoby z prelomu 19. a 20. storočia, kedy bola ukončená jeho adaptácia na múzeum,“ vysvetlil Barczi s tým, že vrátia sa tak naň prvky, ktoré boli odstránené pri ostatnej veľkej pamiatkovej obnove v 70. rokoch 20. storočia a veľké množstvo vzácnych zbierok, z ktorých boli mnohé desaťročia ukryté v depozitároch a skladoch múzea.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ako pokračoval, zo zbierok hradného múzea bolo dodnes odborne ošetrených 180 predmetov a ďalších viac ako 50 sa reštauruje. Z prostriedkov verejnej zbierky sa koncom tohto roka úspešne zavŕši reštaurovanie nástenných malieb v hradnej kaplnke.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;„Súčasná komplexná obnova je svojím rozsahom väčšia ako tá z 20. storočia, v rokoch 1956 až 1989, pričom sa musia uplatňovať v súčasnosti platné prísne normy z oblasti stavebníctva a prevádzky budov,“ povedal Barczi. Dodal, že robia všetko pre to, aby bol hrad návštevníkom sprístupnený čo najskôr.

Môže vás zaujímať

V Košickom kraji otvoria prvý flowtrail pre cyklistov