Lakšárska Nová Ves: Niekto otrávil chránené živočíchy

zdroj: polícia SR
Polícia vyšetruje nález otrávených chránených živočíchov a poľovnej zveri v katastri obce Lakšárska Nová Ves okres Senica. S najväčšou pravdepodobnosťou boli otrávené vysoko rizikovou chemickou látkou. Škodu odhadli na takmer 12-tisíc eur.

Podľa doposiaľ zistených informácií ide najmenej o 6 jedincov zákonom chráneného myšiaka lesného, 2 jedince zákonom chráneného jastraba lesného, 2 jedince poľovnej zveri líšky hrdzavej a 1 jedinca kuny skalnej.

Otrávené zvieratá v Lakšárskej Novej Vsi. Zdroj: Polícia SR
Zdroj: Polícia SR
zdroj: Polícia SR

Nie je možné vylúčiť, že v tejto lokalite ide o opakovaný prípad. Preto polícia vyzýva obyvateľov k zvýšenej opatrnosti pri pohybe na voľnom priestranstve s deťmi alebo so psami, nakoľko použitá vysoko riziková látka je smrteľne nebezpečná ako pre živočíchy, tak aj pre ľudí.

Pracovník Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Senici odobral z uhynutých zvierat vzorky na toxikologické vyšetrenie.

Prípadné informácie vedúce k zisteniu totožnosti páchateľa zasielajte na mail:
oenv.kp.ppz@minv.sk alebo ich oznámte na tel. číslo 158, 0961050156 alebo 0961050123.

Rovnako Vás žiadame o zvýšenú pozornosť aj v iných regiónoch Slovenska, najmä v otvorenej poľnohospodárskej krajine, kde sa takéto prípady najčastejšie objavujú.

zdroj: Polícia SR

Môže vás zaujímať

SNSĽP sa zaoberá problematikou segregácie na školách, najnovšie v obci Ostrovany