Jednou vetou

Lekárska fakulta UK nesúhlasí so zmenami v zriaďovateľskej listine UNB

Ilustračný obrázok

foto: TASR

Akademický senát Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave zásadne nesúhlasí s rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB).

„Táto zriaďovacia listina, platná pre všetky univerzitné nemocnice SR, obsahuje neprijateľné zásady výberových konaní prednostov kliník lekárskych fakúlt a univerzitných nemocníc,“ uvádza senát v stanovisku, ktoré poskytla Lenka Miller z oddelenia vzťahov s verejnosťou Rektorátu UK.

Raši: Navrhnutý rozpočet na EYOF 2021 v Košiciach je dostačujúci

Rozhodnutie ministerstva zdravotníctva vnímajú predstavitelia Akademického senátu LF UK ako jednoznačné ohrozenie súčasnej univerzitnej zdravotnej starostlivosti i vedeckovýskumnej činnosti a tým aj výučby klinických predmetov.

Jedným z problémov rozhodnutia sú podľa nich nedostatočné požiadavky na kvalifikačné predpoklady na prednostov a množstvo subjektívne hodnotiteľných ukazovateľov.

Zavedenie tejto zriaďovacej listiny môže podľa predstaviteľov akademického senátu spôsobiť deštrukciu vzdelávania na lekárskych fakultách a narušiť rozvoj jednotlivých medicínskych odborov.

„Bude to mať negatívny dosah na poskytovanie zdravotnej starostlivosti súčasným aj budúcim pacientom – občanom SR,“ uviedli.

Na mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa konalo v utorok 26. februára, akademický senát prijal uznesenie, ktoré zaslal ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej aj ministerke školstva, vedy, výskumu a športu Martine Lubyovej.

Mesto Poprad vypovedalo nájom (f)ITcubatoru, zrušiť chce aj projekt s Poliakmi

Na mimoriadnom zasadnutí sa zúčastnil aj rektor UK Marek Števček. Povedal, že bude pokračovať v podpore a pomoci snahám lekárskych fakúlt o udržanie kvality univerzitnej zdravotnej starostlivosti a zlepšovanie podmienok na výučbu študentov.

Môže vás zaujímať

Bratislavský Ružinov otestoval zamestnancov škôl, nie všetky výsledky boli negatívne