Jednou vetou

Ľudia vo Zvolene bojujú petíciou

Ilustračná foto

Foto: Pixabay.com

Obyvatelia Nových Zámkov petíciou bojujú proti výstavbe zariadenia na termické zhodnocovanie odpadov v meste. Prevádzka by mala vyrásť na Slovenskej ulici v bezprostrednej blízkosti novozámockej nemocnice. Vybudovať ju plánuje bratislavská spoločnosť Wastech s. r. o., ktorá v polovici mesiaca predstavila svoj zámer verejnosti. Občania i vedenie mesta však s plánovanou výstavou nesúhlasia. Primátor Otokar Klein tvrdí, že územný plán podobný typ zariadenia v tejto lokalite neumožňuje.

Spoločnosť Wastech chce vybudovať zariadenie na termické zhodnocovanie ostatných odpadov na pozemku, ktorý je v súkromnom vlastníctve. Zámer nadväzuje na existujúcu prevádzku v areáli nemocnice, v ktorej sa zhodnocuje odpad zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti.

Odpad z celého Slovenska?

Podľa projektu môže nové zariadenie spracovať 2000 ton odpadu ročne, investor deklaroval, že reálne plánuje spracovávať polovicu tohto množstva. Podľa projektu by až 80 percent odpadu mohlo prichádzať z iných lokalít na Slovensku.

Prečítajte si tiež: Marián Kotleba striktne obhajuje zákaz interrupcií

Výsledkom procesu spracovania odpadu by mal byť pyrolýzny plyn a olej. Pyrolýzny olej plánuje firma ďalej predávať ako palivo, plyn by mal byť ďalej zneškodňovaný spálením v dopaľovacom horáku.

Ohrozená kvalita života

Obyvatelia Nových Zámkov s výstavbou nesúhlasia, svoju nespokojnosť dali najavo podpísaním petície proti výstavbe. Člen petičného výboru Milan Lukačovský tvrdí, že dôvodom odporu občanov je najmä strach zo zhoršenia životného prostredia.

Obávajú sa znehodnotenia životného prostredia zvýšeným skladovaním a manipuláciou nebezpečného odpadu s možnosťou roznášania infekcie túlavými mačkami a hlodavcami, hlukom, prašnosťou.

„Hrozí zvýšené riziko, že v prípade havárie by mohlo dôjsť k priamemu ohrozeniu spodných vôd a tým aj ohrozeniu bezpečnosti obyvateľov Nových Zámkov. Problémy môže spôsobovať aj zvýšenie dopravného zaťaženia kruhového objazdu na Slovenskej ulici,“ skonštatoval Lukačovský.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru