Jednou vetou

Mestá Trenčianskeho kraja sa vyľudňujú, za 20 rokov prišli o 32.830 obyvateľov

Ilustračné foto

TASR

Mestá Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa vyľudňujú. Za 20 rokov klesol počet obyvateľov miest v TSK o 32.830. Za rovnaké obdobie stúpol počet obyvateľov v obciach TSK o 9845 osôb. Informoval riaditeľ Pracoviska Štatistického úradu SR v Trenčíne Pavol Arpáš.

Kým v roku 1997 sa počet obyvateľov miest v TSK podieľal na celkovej populácii kraja 58,4 percenta, koncom minulého roku to bolo už iba 55,1 percenta. Najviac obyvateľov (55.537 ) malo k 31. 12. 2017 mesto Trenčín. V Prievidzi klesol v roku 2010 počet obyvateľov pod 50.000 a v roku 2017 tam žilo už len 46.408 trvalo bývajúcich obyvateľov. Tretím najväčším mestom bola Považská Bystrica s 39.837 obyvateľmi.

Počet obyvateľov v Maďarsku môže do roku 2070 klesnúť na 6 miliónov

Mestské obyvateľstvo migráciou iba strácalo obyvateľov. Úbytky z migrácie dosahovali vyššie hodnoty ako prirodzené prírastky, čo sa od roku 1998 prejavovalo znižovaním počtu obyvateľov v mestách. Na vidieku bol od roku 2002 migračný prírastok dostatočne vysoký, aby prevážil prirodzený úbytok obyvateľov a zabezpečoval každoročný rast počtu vidieckeho obyvateľstva v kraji. V roku 2017 migráciou prišli mestá o päť obyvateľov na 1000 obyvateľov, vidiek získal 4,3 obyvateľa na 1000 obyvateľov.

Úmrtnosť mestského obyvateľstva sa pozvoľna vyrovnávala s úmrtnosťou na vidieku. Kým v roku 1997 bola hrubá miera úmrtnosti v mestách nižšia o 4,7 bodu oproti úmrtnosti na vidieku, v roku 2017 len o 1,2 bodu. S rastúcou úmrtnosťou a stagnujúcou živorodenosťou dochádzalo od roku 2014 k prirodzenému úbytku mestského obyvateľstva. V roku 2017 sa v mestách živo narodilo 8,8 dieťaťa a na vidieku 9,3 dieťaťa na 1000 obyvateľov. V mestách zomrelo 10,2 obyvateľa a na vidieku 11,4 obyvateľa na 1000 obyvateľov. Prirodzenou cestou mestá stratili 1,3 obyvateľa, vidiek dvoch obyvateľov na každých 1000 obyvateľov.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru