Mesto Banská Štiavnica bude mať vypracované nízkouhlíkovú stratégiu

Banská Štiavnica

Foto: Facebook

Banskoštiavnická samospráva si nechá vypracovať nízkouhlíkovú stratégiu mesta. Samospráva bola úspešná so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia na jej vypracovanie.

Súčasťou stratégie by mala byť aj aktualizácia koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla. Nízkouhlíková stratégia bude vypracovaná na obdobie piatich rokov.

B. Štiavnica: Slovenské mesto kultúry spojí umelcov s miestnymi komunitami

Ako sa uvádza v dokumentoch zverejnených na portáli ITMS2014+, schválená celková výška oprávnených výdavkov projektu je 31.200 eur. Nenávratný finančný príspevok bol schválený vo výške 29.640 eur, spolufinancovanie zo strany mesta bude vo výške 1560 eur.

Môže vás zaujímať

Horskí záchranári pomáhali na Martinských holiach 47-ročnej turistke