Jednou vetou

Mesto Bratislava dostalo od ÚVO pokutu za zimnú údržbu

Ilustračné foto

TASR

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) skonštatoval porušenie zákona pri obstaraní zimnej údržby v Bratislave, ktoré zabezpečovalo v decembri 2018 predchádzajúce vedenie hlavného mesta na čele s bývalým primátorom Ivom Nesrovnalom.

aktualizované: 16:41

Pokuta bola úradom vyčíslená na 388.006 eur s tým, že pokiaľ bratislavská samospráva bude súhlasiť so všetkými zistenými skutočnosťami, pokuta sa zníži o 50 percent na sumu 194.003 eur. Mesto bude rozhodnutie ÚVO rešpektovať a zaplatí nižšiu pokutu. Informoval o tom hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Nesrovnal podpísal 3. decembra 2018, ku koncu svojho funkčného obdobia, dve zmluvy k zabezpečeniu zimnej údržby komunikácií v hlavnom meste dokopy za 7,7 milióna eur s DPH. Firmy A.I.I. Technické služby a FCC Bratislava, s ktorými kontrakt uzavrel, však mesto nevybralo prostredníctvom súťaže, ale priamym rokovacím konaním.

Bratislava chystá pre ľudí MHD zadarmo. S čím to súvisí?

„O zazmluvnení zimnej údržby existovali pochybnosti už od začiatku. Verejné obstarávanie, ktoré predchádzalo spornému rokovaciemu konaniu neskončilo, keďže jediný uchádzač pre pochybnosti o priebehu obstarávania odmietol podpísať zmluvu s mestom a sám podal námietku,“ informoval  Bubla.

V časovej tiesni, aby bola vôbec zabezpečená zimná údržba v Bratislave, predchádzajúce vedenie hlavného mesta následne zvolilo rokovacie konanie, z ktorého vybralo dve firmy. Tie v súčasnosti pre mesto zimnú údržbu zabezpečujú. „Vzhľadom na pochybenia v predmetom rokovacom konaní sa súčasné vedenie mesta rozhodlo rešpektovať rozhodnutie ÚVO a uprednostní zaplatenie nižšej pokuty,“ spresnil hovorca.

Každodenný adrenalín. Všimol si niekto z kompetentných, že tento most potrebuje nutne opravu?

Nesrovnal v decembri 2018 na margo podpisu zmlúv povedal, že zabezpečenie zimnej údržby je zákonnou povinnosťou hlavného mesta. Odmietal tvrdenia o podcenení celej situácie. Proces obstarávania novej firmy sa začal podľa neho včas.

„Mesto postupovalo tak, aby služba bola zabezpečená zákonným spôsobom, v náležitom rozsahu, kvalitne a za primeranú cenu. Zároveň v priebehu obstarávania čelilo viacerým skutočnostiam, ktoré komplikovali obstaranie služby. O celom procese bol opakovane informovaný nastupujúci primátor,“ skonštatoval. Preskúmanie postupu mesta akýmkoľvek orgánom považuje za užitočné a legitímne. „My sme postupovali zákonným spôsobom a s cieľom zabezpečiť službu, ktorá je pre hlavné mesto nevyhnutná,“ podotkol.

Bývalý primátor Bratislavy v pondelok zopakoval, že zabezpečenie letnej a zimnej údržby komunikácií je zákonnou povinnosťou hlavného mesta. „Všetky úkony smerujúce k splneniu tejto povinnosti boli realizované odbornými útvarmi magistrátu v zmysle príslušných právnych predpisov. O postupe bol podrobne informovaný aj novozvolený primátor Vallo,“ uviedol Nesrovnal. Ako podotkol, predpokladá, že mesto bude brániť svoje oprávnené záujmy.

Právnik o Bašternákovom byte: Bude to ešte komplikované

Mesto Bratislava na letnú aj zimnú údržbu pre tento rok už spustilo nový a ako samo tvrdí „efektívnejší spôsob“ jej obstarania. Magistrát deklaruje, že ide o dynamický nákupný systém, ktorý umožňuje vyhlásenie viacerých menších súťaží dostupných pre väčší počet uchádzačov.

„Okrem iného umožňuje vyhlásiť tiež samostatné súťaže pre jednotlivé lokality aj jednotlivé služby. Súčasne stále pracujeme na zriadení mestského komunálneho podniku, ktorý prevezme na seba letnú aj zimnú údržbu, čím úplne predídeme vzniku podobných situácií,“ podotkol Bubla.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru