Jednou vetou

Mesto Bratislava vlani hospodárilo s prebytkom viac ako 12,2 milióna eur

Ilustračné foto

foto: unsplash.com

Hlavné mesto hospodárilo v roku 2017 s prebytkom vo výške 12,2 milióna eur. Rozdelený je do rezervného fondu, z ktorého môžu byť hradené kapitálové výdavky mesta, fondu statickej dopravy a fondu rozvoja telesnej kultúry. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2017, ktorý schválilo v stredu (19.12.) bratislavské mestské zastupiteľstvo.

Riaditeľ sekcie financií na bratislavskom magistráte Radoslav Kasander mestským poslancom uviedol, že ide o „najlepšie hospodárenie za posledné roky“. Dôvodom je podľa jeho slov dosiahnutie najvyššieho percentuálneho plnenia výdavkov, respektíve plnenia cieľov, a to na úrovni 95,4 percenta.

Vyše 30 stánkom na vianočných trhoch v Bratislave chýbal hasiaci prístroj

„Na strane príjmov sa zabezpečilo 99,5 percenta príjmov. Historickým úspechom je aj najnižšia dlhová zaťaženosť hlavného mesta od roku 2010, ktorá prvýkrát klesla pod 50 percent, konkrétne na úroveň 49,85 percenta. Za rok 2017 bol zároveň dosiahnutý prebytok hospodárenia vo výške 12,2 milióna eur. To predstavuje dodatočné finančné zdroje na ďalší rozvoj mesta,“ zhodnotil Kasander. Za rok 2017 dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií sumu 298.749.000. eur, pričom realizované výdavky boli v sume 286.534.400 eur.

Mestský kontrolór Peter Šinály upozornil, že 12-miliónový prebytok je kľúčovým číslom, ktoré bude k dispozícii na zahrnutie do mestského rozpočtu pre rok 2019 na ďalšie investičné akcie.

Doprava v Bratislave je naďalej komplikovaná, viaceré linky MHD majú meškanie

„Záverečný účet nebol prerokovaný v čase, keď sa tak malo stať, to znamená v mesiaci jún, kedy bola pripravená aj zmena rozpočtu, ktorá by bola nakladala s týmto prebytkom. Prerokovaný nebol ani na množstve opakovaných rokovaní mestského zastupiteľstva,“ povedal. Poslancom odporučil, aby sa oboznámili s jeho stanoviskom k záverečnému účtu a aj vecami, ktoré nie sú tak priaznivé.

Podľa Šinályho ide napríklad o záležitosti súdnych sporov, inventarizácie či nákupu svetelných stožiarov. „Sú to problémy, ktoré sa týkajú prevažne účtovníctva,“ podotkol. Návrh záverečného účtu odporučil poslancom schváliť, lebo bol podľa jeho slov spracovaný vzorovo a svedčí o výbornej situácii mesta v roku 2017.

Mestská poslankyňa a starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová si však nemyslí, že hlavné mesto je vo výbornej situácii. „Chcem vyjadriť len nádej, že nikdy sa takáto situácia nezopakuje, pokiaľ ja budem v tomto zastupiteľstve, aby sme v decembri prerokovávali záverečný účet. Verím, že mesto bude fungovať úplne inak ako posledné štyri roky,“ uviedla.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru