Mesto Handlová vyčlenilo na zimnú údržbu takmer 100.000 eur

Ilustračné foto.

Zdroj: Facebook

Samospráva Handlovej zabezpečuje zimnú údržbu ciest a chodníkov prostredníctvom mechanizmov i desiatok aktivačných pracovníkov. Ako po iné roky, aj tentoraz sa však stretáva s problémami najmä v lokalitách s individuálnou bytovou výstavbou, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Zimnej údržby v baníckom meste sa dotýkalo i stredajšie (9. 1.) pracovné stretnutie za účasti predstaviteľov mesta či mestskej spoločnosti, ktorá údržbu zabezpečuje. Predmetom stretnutia bolo vyhodnotiť, ako sa mesto vie popasovať s nádielkou snehu, ktorý mesto zasiahol počas uplynulých dní.

Bratislavskí starostovia sa obávajú, či v meste bude zabezpečená zimná údržba

„Postupy a spôsoby ako efektívnejšie vykonávať zimnú údržbu, sú rôzne. Od inštalácie a neustáleho premiestňovania prenosného dopraveného značenia so zákazom státia, cez trvalé zjednosmernenie niektorých ulíc v meste, prísnejšie udeľovanie sankcií za nedodržovanie všeobecne platného cestného zákona týkajúceho státia na chodníkoch, povinnosti majiteľov rodinných domov parkovať na svojich pozemkoch až po orezávanie konárov drevín presahujúcich zo súkromných pozemkov na verejné chodníky,“ ozrejmila Paulínyová.

Tak ako po iné roky, problematický je výkon zimnej údržby v lokalitách mesta s individuálnou bytovou výstavbou. Ide mimo iného o ulice Sadová, Mládežnícka, Kunešovská, Štefánikova, M. Vladovej, 1. mája či Parková. Autá stoja na oboch stranách cesty a mechanizmy nemajú šancu prejsť. „Predpokladaná predpoveď počasia prinesie čas na to, aby bol sneh z niektorých lokalít mesta odvezený a nezužoval tak priechodnosť ciest a chodníkov. V tejto chvíli žiadame všetkých, ktorí majú možnosť, aby nám vyšli v ústrety a parkovali autá pokiaľ je to možné tak, aby nebránili výkonu zimnej údržby a ostali všetky cesty priechodné. Dávame si väčší pozor na detaily pri výkone zimnej údržby, bez spolupráce s obyvateľmi to nie je možné,“ uviedol prednosta handlovského mestského úradu Tibor Kolorédy.

Nitra nasadila na zimnú údržbu všetku dostupnú techniku i pracovníkov

Výkon zimnej údržby je na dobrej úrovni, nakoľko zriadená horúca-ľadová linka na všetky podnety týkajúce sa zimnej údržby zvonila zatiaľ do päťkrát, skonštatoval Miloslav Budovič z Hater- Handlová, spol. s. r. o. „Keď husto sneží, správca volí taký postup údržby, ktorý korešponduje s predpoveďou počasia, aktuálnym stavom a s prihliadnutím na efektívnosť výkonu zimnej údržby, čo je aj záujmom mesta. Preto sa niekde zhŕňa sneh, niekde sa vykonáva iba posyp a podobne,“ doplnila Paulínyová.

Počas dvoch uplynulých dní 40 ľudí vykonávalo aktivačné práce, od skorých ranných hodín opätovne čistili a dočisťovali 40 lokalít, kde sa mechanizmy nemôžu pre svoju veľkosť dostať.

Na zimnú údržbu 40 kilometrov mestských komunikácií a 30 kilometrov chodníkov v Handlovej vyčlenili v rozpočte mesta takmer 100.000 eur, pričom zimná údržba z decembra minulého roka vyšla samosprávu na 17.000 eur.

Môže vás zaujímať

Bratislavskí poslanci budú rokovať o parkovacej politike i nových šéfoch podnikov