Jednou vetou

Mesto Košice plánuje výstavbu viacerých cyklotrás

Ilustračné foto

TASR

Mesto Košice chce v najbližších troch rokoch zvýšiť atraktivitu a prepravnú kapacitu cyklodopravy. Ako informovala hovorkyňa magistrátu Linda Šnajdárová, po analýze možností z hľadiska majetkovoprávneho vyrovnania bude navrhnuté zaradenie viacerých projektov cyklotrás do pripravovanej aktualizácie akčného plánu Programu rozvoja mesta a do pripravovaného rozpočtu mesta na roky 2019 - 2021.

V rokoch 2019 – 2021 plánuje mesto Košice zaradiť do rozpočtu nevyhnutné prípravné práce pre možnosť výstavby, respektíve rekonštrukcií cyklodopravných trás. „Pôjde predovšetkým o spracovanie projektových dokumentácií a získanie potrebných stavebných povolení. V niektorých prípadoch bude nevyhnutné aj majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov,“ spresnila Šnajdárová.

Košickí poslanci schválili prevzatie systému parkovania

Podľa jej slov sa po vykonanej analýze ako prioritné v najbližších troch rokoch ukázali napríklad predĺženie hlavnej cyklistickej komunikácie mesta Košice pozdĺž rieky Hornád, súčasť trasy Eurovelo 11 v úseku Ladožská – Krásna – železničné mosty smer Čierna nad Tisou, trasy cyklodopravných komunikácií Myslava – Moskovská trieda – Laborecká – Husárska – Floriánska – Šrobárova – Alžbetina, železničná stanica – Mlynská ulica, cyklochodník pozdĺž Slaneckej cesty obratisko Važecká – Južné nábrežie – Nižné Kapustníky a trasa Ulica Hlinkova – Mlynský náhon. Z rekreačných cyklotrás je to tretia a štvrtá etapa cyklochodníka Čermeľ – Alpinka.

„Mestské lesy Košice prispejú k údržbe existujúcich a tvorbe nových rekreačných cyklotrás. Úpravou existujúcich lesných ciest v kombinácii s asfaltovými cestami v širšom okolí mesta Košice plánujú v rokoch 2019 – 2020 realizovať cyklotrasy s celkovou dĺžkou 43 kilometrov,“ uviedla Šnajdárová s tým, že pôjde o trasy Furča vodojem – Hrašovík – Beniakovce – Zelený dvor, Kysak – Sopotnica – Sedlice – Klenov a Opátka – Sedlo pod Suchým vrchom – ponad chatu Tolhajská – Zimná voda – Idčianske sedlo.

Dopravný podnik v Košiciach upozorňuje na zmeny, týkajú sa aj vysokoškolákov

Viceprimátor poverený riadením mesta Košice Martin Petruško sa vyjadril, že mesto plánuje v budúcom roku riešiť dopravné povolenia protismernej jazdy cyklistov v jednosmerných uliciach v centre mesta. „Potrebné budú iba spracovanie projektu dopravného značenia, zníženie rýchlosti na 30 kilometrov za hodinu a v niektorých miestach aj nevyhnutné stavebné úpravy. Chceme tiež dosiahnuť kontinuálny prejazd cyklistov na križovatkách a priechodoch pre chodcov, napríklad na križovatkách ulíc Južná trieda – Námestie osloboditeľov, Hlavná – Rooseveltova a Námestie osloboditeľov – Štúrova,“ povedal.

Podľa Šnajdárovej je pred začatím stavebných prác cyklodopravná trasa pozdĺž rieky Hornád – cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B2 – ústie Myslavského potoka do Hornádu. „Vo fáze spracovania projektovej dokumentácie je projekt cyklochodníka prepájajúceho Triedu SNP, Popradskú ulicu a Triedu KVP,“ dodala.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru