Jednou vetou

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru

Víťaz súťaže získa odmenu 8-tisíc eur a mal by byť známy vo februári budúceho roka.

Foto: archinfo.sk

Nájsť vyhovujúce riešenie frekventovaného verejného priestoru na Bulvári v Žiline je cieľom urbanisticko-krajinársko-architektonickej súťaže, ktorú vyhlásilo mesto Žilina.

Ako informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, predpokladaná hodnota zákazky je 198 100 eur bez DPH a pozostáva zo sumy za nadväzujúcu zákazku, z cien a odmien. Víťaz súťaže získa odmenu 8-tisíc eur a mal by byť známy vo februári budúceho roka.

„Súťaž by mala priniesť optimálny návrh prirodzeného prepojenia nadväzujúcich častí Ulice Antona Bernoláka s plynulými prechodmi, prienikmi a nadväznosťami vo vzťahu k budúcej revitalizácii pokračovania starého Bulváru, ako aj premostenia ulice Mostná. Očakávame komplexný návrh, ktorý celý vymedzený priestor navrhne atraktívnejším aj príjemnejším pre pobyt a pohyb na ulici a vhodne skombinuje frekventovaný pohyb s miestami oddychu,“ povedal na margo súťaže hlavný architekt mesta Žilina Rudolf Chodelka.

Ulicou A. Bernoláka prechádza jeden z najvýznamnejších peších ťahov, spájajúci historické centrum mesta s jeho južnou časťou. „Prostredie ulice je však morálne a technicky zastarané. Okolitá zástavba už prešla modernizáciou a stavebnými úpravami. Na veľkej časti Bulváru sa v súčasnosti nachádzajú parkovacie plochy, komunikácie pre pešiu a automobilovú dopravu, vrátane vjazdov do vnútroblokov sídliska. Samotné plochy pre peších tiež nie sú adekvátne svojmu významu a polohe,“ priblížil aktuálny stav hovorca mesta.

Primátor Žiliny Peter Fiabáne predpokladá, že do revitalizácie Bulváru mesto v nasledujúcich rokoch investuje približne 2,5 milióna eur. „Z pohľadu mesta ide o historicky a priestorovo dôležité územie, ktoré má mimoriadny význam. Celkovú obnovu územia sme rozdelili na dve etapy, pričom aktuálne riešime práve nový Bulvár. Lokalita starého Bulváru prejde obnovou až následne, keďže realizáciu nám v aktuálnej situácii komplikujú nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy,“ doplnil Fiabáne.

Môže vás zaujímať

Hlavné mesto zrekonštruuje chodníky a cestu na Železnej studničke