Jednou vetou

Mesto Zlaté Moravce plánuje nakúpiť novú zametaciu a polievaciu techniku

Ilustračne foto

zdroj: TASR/AP

Mesto Zlaté Moravce plánuje nakúpiť nové čistiace zariadenia pozemných komunikácií. Mestskí poslanci schválili návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na projekt Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Zlaté Moravce, vďaka ktorému chce mesto zakúpiť zametaciu a polievaciu techniku.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú vyčíslené na 211.000 eur, podiel mesta predstavuje päť percent. Samospráva chce projektom investične podporiť aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality ovzdušia, a to znížením znečisťujúcich látok a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme.

„Zlepšenie kvality ovzdušia chce mesto Zlaté Moravce zabezpečiť prostredníctvom aktivít a opatrení súvisiacich s údržbou mestských plôch a komunikácií, najmä zametaním a polievaním ciest, chodníkov, verejných priestranstiev v správe obce. Technické riešenie predstavuje zaobstaranie takej technológie, ktorá umožní napĺňanie týchto aktivít,“ informovalo vedenie mesta.

Rezort dopravy: Dotácia ŽSR zostáva zvýšená, nemožno hovoriť o likvidačnom rozpočte

Nákupom novej techniky by sa mala zvýšiť kvalita a efektivita čistenia mestských komunikácií, parkovísk a dopravných plôch, parkov a chodníkov. Mesto očakáva aj zníženie emisií zo zimných posypov a elimináciu resuspenzie tuhých častíc z povrchu ciest a suspenzie tuhých častíc z dopravy.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru