Otrasné móresy. Odmietli zverejniť platy riaditeľov mestských podnikov

Po nedávnom upratovaní mestského zastupiteľstva v dozorných radách kľúčových mestských podnikov, v ktorých mesto vymenilo svojich zástupcov, čaká onedlho výmena aj ich riaditeľov. V súčasnosti šéfovia mestských firiem sú na svojich postoch len dočasne a hon na ich miesta sa ešte len začne. V tejto súvislosti preto hlavne.sk zaujímalo, aký plat poberajú generálni riaditelia a obrátilo sa na bratislavské mestské podniky. Odpoveď? Najradšej by sa pod zem prepadli!!

Bratislava bez Valla. Kam má namierené nový primátor?

Najdôležitejšie podniky hlavného mesta sa na naše otázky buď nevyjadrili alebo odmietli poskytnúť informáciu o platoch. Podľa Transparency International Slovensko však mestské podniky by tieto informácie žiadateľom mali sprístupniť.

Hlavné mesto na čele s novým primátorom Matúšom Vallom sa na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva rozhodlo vymeniť svojich zástupcov v dozorných radách dôležitých mestských firiem. Medzi tie patria hlavne Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), ako aj Dopravný podnik Bratislava (DPB).

FOTO: Ficove údajné kontakty s mafiou si preklepol aj bývalý šéf ŠtB Lorenc

Zmena však nastane aj na poste riaditeľov týchto firiem, ktorí momentálne podnikom šéfujú už len dočasne. Podľa oficiálnych stránok mestských podnikov je generálnym riaditeľom DPB aktuálne Milan Urban.

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti šéfuje Zsolt Lukáč a funkcia generálneho riaditeľa Odvozu a likvidácie odpadu nie je podľa hovorkyne OLO Beáty Humenikovej momentálne obsadená. „Podľa rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti OLO, v prípade ak funkcia generálneho riaditeľa nie je obsadená, všetky právomoci sa prenášajú na predsedu predstavenstva, ktorý ich bude vykonávať vo svojom mene a nie v zastúpení generálneho riaditeľa. Dočasnou predsedníčkou predstavenstva spoločnosti OLO je, na základe schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva zo 7. februára, Anna Vargová,“ uviedla ďalej Humeniková.

Mestské podniky: Za aké odmeny v nich sedia bratislavskí poslanci?

Hlavne.sk preto zisťovalo, aké finančné ohodnotenie môže čakať na ich prípadných nástupcov a o koľko si polepšia noví riaditelia dôležitých mestských firiem. Obrátilo sa preto so žiadosťou o sprístupnenie platu na jednotlivé mestské firmy.

Tie sa však buď nevyjadrili alebo odmietli poskytnúť túto informáciu. Hovorkyňa OLO Beáta Humeniková hlavne.sk napísala, že rozhodnutie o mesačnej odmene za výkon funkcie predsedu predstavenstva aj generálneho riaditeľa, ktoré určuje, respektíve schvaľuje jediný akcionár, nemajú zatiaľ k dispozícii.

FOTO: Takto pokračuje výstavba novej autobusovej stanice NIVY

Podľa Transparency International Slovensko majú právnické osoby, ktoré boli založené štátnymi orgánmi, obcami, vyššími územnými celkami (takzvané verejné firmy), podľa súčasnej platnej právnej úpravy obmedzenú informačnú povinnosť v zmysle §3 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov na päť oblastí informácií a to o hospodárení s verejnými prostriedkami, o nakladaní s majetkom štátu majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

V praxi teda podľa Transparency International dochádza k rozličným situáciám a prístupom verejných firiem k výkladu tohto ustanovenia, pričom mnoho firiem sa stotožňuje s výkladom, ktorý im neukladá povinnosť zverejňovať platy generálnych riaditeľov, prípadne členov orgánov spoločnosti.

Hotel Danube: Kontroverzná fasáda je stále bez zmeny

„Zastávame názor, že napriek absencii jasnej dikcie zákona, ktorý by verejným firmám prikazoval sprístupniť informácie o platových pomeroch členov orgánov spoločnosti aj o generálnom riaditeľovi, v záujme efektívneho výkonu verejnej kontroly a transparentného nakladania s verejnými prostriedkami spoločnosti, by tieto informácie žiadateľom mohli byť sprístupňované,“ uviedol pre hlavne.sk právnik Transparency International Slovensko Oliver Fecsu.

Dodal, že najčastejším argumentom odmietnutia sprístupnenia tejto informácie je okrem toho, že nejde o informácie, ktoré by spadali do jednej z piatich predošlých kategórií, aj ochrana osobných údajov. „V danom prípade by však mal prevážiť verejný záujem na prístup k informáciám nad ochranou osobných údajov, práve v záujme zvyšovania možností verejnej kontroly a dôvery verejnosti v efektívne hospodárenie s verejnými prostriedkami,“ uviedol ďalej Fecsu.

Kúpele Grössling: Mesto dá na rekonštrukciu obrovský balík peňazí

Podľa hovorcu Bratislavy Petra Bublu na margo odmien predsedov predstavenstiev či mzdy generálnych riaditeľov „rámcovo možno povedať, že kým odmena nových predsedov predstavenstiev sa pohybuje na úrovni približne 3 500 eur za mesiac, odmena predchádzajúcich predsedov predstavenstiev spolu so mzdou za výkon funkcie generálneho riaditeľa bola neporovnateľne výrazne vyššia.“

 

 

Môže vás zaujímať

Kriminalisti vyšetrujú ďalší prípad drogovej trestnej činnosti