Jednou vetou

Miesto, kde mŕtvi učia živých

Viete, že užitoční môžete byť aj po smrti? Nielen darovaním orgánov, ale aj celého tela. Pomôžete tak pri výučbe budúcich lekárov.

Slováci už o takejto možnosti vedia. Hlavne.sk to potvrdila prednostka Anatomického ústavu LF UK Eliška Kubíková s tým, že darcov evidujú každý týždeň. „Za každým človekom je nejaký príbeh“, povedala MUDr.Kubíková.  Sú to buď ľudia osamelí, ktorí sa boja, že nebudú mať peniaze na pohreb alebo ľudia, ktorí prekonali nejakú vážnu chorobu. „Máme aj darkyňu, ktorá povedala, že lekári jej tak navrátili zdravie, že ona sa im nevie inak odvďačiť, než darovaním tela“. 

V Anatomickom ústave LF UK slúžia darované telá slúžia na výučbu anatómie ľudského tela. „Postup je taký, že tie telá sú fixované, na to je špeciálna metóda. Tá fixácia je vhodná na anatomickú, nie na patologickú výučbu, lebo mi v rámci Anatomického ústavu nehľadáme choroby. Ide nám o to, aby sa študenti naučili stavbu ľudského tela“ Zafixované telá sú po ôsmich mesiacoch vhodné na anatomickú výučbu.

Keď už telo neslúži svojmu účelu, ide na kremáciu. „Naši darcovia majú dve ďakovné tabule. Jedna je pred vchodom do Anatomického ústavu, pri ktorej stále horia sviečky“. Potom je ešte jedna pamätná tabuľa pri Medickej záhrade v Bratislave, kde môžete prísť zapáliť sviečku.

Ako postupovať, keď chcete darovať telo na vedecké účely? Napíšete do Anatomického ústavu, oni vám pošlú tlačivo, ktoré vyplníte. Údaje idú potom do databázy. „Ten darca by mal povedať niekomu blízkemu  alebo známemu, že po smrti daruje telo, aby o tom niekto vedel.“ V prípade, že ste osamelý a dostanete sa do nemocnice, nezabudnite povedať personálu o darovaní tela, nemocnica dá vedieť Anatomickému ústavu a jeho zamestnanci si prídu telo prevziať.

Môže vás zaujímať

Spustenie Dúbravsko-Karloveskej radiály je otázkou najbližších týždňov