Jednou vetou

Mimoriadne zastupiteľstvo pre absenciu poslancov presunuli

Pezinok, pohľad na nákupné centrum pri Kultúrnom dome

foto: jxp

V programe mimoriadneho zastupiteľstva je aj schválenie rozpočtu mesta na roky 2020-2022

Mimoriadne zastupiteľstvo v Pezinku pre nízku účasť poslancov presunuli. Na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva to oznámil primátor Pezinka Igor Hianik. „Na dnešnom mimoriadnom zastupiteľstve sa zúčastnilo len 12 mestských poslancov, teda nie je uznášaniaschopné. O novom termíne budem informovať online v dostatočnom predstihu,“ povedal primátor a doplnil, že náhradný termín závisí od vývoja situácie a mal by byť vytýčený do konca mája.

Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Pezinku sa mal schvaľovať rozpočet mesta na roky 2020-2022, ale aj návrh na vymenovanie riaditeľa Pezinského kultúrneho centra, návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti TV Pezinok, návrh rozpočtu príspevkových organizácií Mestské múzeum, Pezinské kultúrne centrum a Mestský podnik služieb, ako aj vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach. „Mesto Pezinok zabezpečilo na zasadnutí preventívne hygienické a dezinfekčné opatrenia v súlade s aktuálnou situáciou,“ uviedlo mesto. Pre prítomných poslancov boli k dispozícii rúška a rukavice, pre verejnosť bol vytvorený priestor vo vedľajšej miestnosti s vysielaním priameho prenosu na plátne a zabezpečená možnosť vystúpenia v rámci rokovania.

Môže vás zaujímať

Historická budova Lekárne u Salvátora bude prístupná verejnosti