Jednou vetou

Mišík: Zmena pilierov diaľničného mosta D4 je smrteľne nebezpečná pre ľudí

Predseda Asociácie bratislavských vodáckych klubov Vladimír Mišík počas tlačovej konferencie zástupcov Asociácie bratislavských vodáckych klubov a OZ Triblavina k téme Zmenené piliere na diaľnici D4 sú potenciálne smrteľne nebezpečné pre malé plavidlá aj plavcov, 11. septembra 2018 v Bratislave

foto: TASR

Zástupcovia Asociácie bratislavských vodáckych klubov (ABVK) a občianskeho združenia (OZ) Triblavina tvrdia, že oproti pôvodnému schválenému plánu výstavby diaľničného mosta D4 cez Dunaj došlo zo strany investora k 30 zmenám, ktoré zásadne zmenili celú stavbu.

„Dva piliere boli zmenené na obrovské konštrukcie. Na hladine majú šírku päťposchodového domu a dĺžku polovice futbalového ihriska. Pod hladinou je na 26 betónových pilonoch prietočná časť. Toto je vhodné na stojacu alebo pomaly tečúcu vodu a nie pre Dunaj s rýchlosťou toku 1,3 metra za sekundu. Nikde inde na ňom nie sú také piliere a tento úsek je veľmi nebezpečný pre ľudí, ktorých po prevrátení malých plavidiel tam môže vtiahnuť prúd vody. V spleti pilonov a zachytených stromov je to skutočne smrteľne nebezpečné,“ na utorkovej tlačovej konferencii so simulovanou demonštráciou hrozby utopenia konštatoval prezident ABVK Vladimír Mišík.

Na zlučovaní diaľničnej spoločnosti a správy ciest sa intenzívne pracuje

Podľa neho je pochybná argumentácia Špeciálneho stavebného úradu, ktorý im odpovedal na pripomienku nebezpečného riešenia pilonov. „Argumentovali vykonaním experimentu, keď lopta s priemerom 2,5 metra naplnená vodou do objemu 80 % sa nepotopila. Ja som fyzik a viem, že na to treba záťaž o hmotnosti 1500 kg. Na 1. októbra zvolávame odborníkov na posúdenie experimentu s modelom ľudskej postavy,“ prezradil Mišík.

Aj podľa Michaely Seifertovej z OZ Triblavina množstvo navrhovaných stavebných zmien nie je vhodných pre plavenú premávku ani prírodné prostredie. Zmena šírky pilierov z 222 na 170 metrov zvyšuje riziko kolízie plavidiel.

Technické riešenie korešponduje s pôvodným riešením

„Vykonaný násyp odrezal časť rieky, voda tam netečie a prehrieva sa, došlo k úhynu rýb. Môže dôjsť k degradácii biotopov v chránenom vtáčom území Natura 2000 aj iným prírodným zhoršeniam. Drastickou zmenou projektu nebol ukončený proces posúdenia na životné prostredie a stavia sa bez povolenia. Zaslali sme podnet na Európsku komisiu aj Európsku investičnú banku, ktorá stavbu financuje,“ uviedla Seifertová.

Mýto z ciest I. triedy by malo smerovať na investície a opravy týchto ciest

Konzorcium, ktoré diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7 stavia, uviedlo, že súlad riešenia s územným rozhodnutím bol preukázaný vydaním záväzného stanoviska okresným úradom. Obavy zo strany ABVK sú podľa stavebníka neodôvodnené, nemajú technické opodstatnenie a neboli preukázané žiadnou hydraulickou analýzou alebo štatistikou.

„Technické riešenie s dvoma piliermi v toku Dunaja korešponduje s pôvodným riešením navrhovaným v dokumentácii pre územné rozhodnutie a následne i v dokumentácii pre stavebné povolenie. Požiadavka na plavebný gabarit bola v plnom rozsahu splnená a kladne prerokovaná so správcom vodného toku (Slovenský vodohospodársky podnik) a s Dopravným úradom,“ uviedlo konzorcium.

Dopravný úrad: Varovanie nie je preukázateľné

Ministerstvo dopravy odpovedalo, že koncesionár v rámci optimalizácie menil technické riešenie dunajského súmostia. Na zmeny, ktoré boli súčasťou predloženej ponuky, zhotoviteľ získava potrebné povolenia a bude odsúhlasovať aj zmeny stavby.

Viskupič: VÚC nemajú z čoho opraviť cesty II. a III. triedy, musí pomôcť štát

„Proces zmeny stavby pred dokončením na stavbe ‚Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever‘ nebol zastavený ani zamietnutý. V súčasnosti je konanie prerušené, nakoľko účastníci konania podávajú proti jednotlivým úkonom námietky,“ uviedlo ministerstvo. Stavba nie je podľa rezortu pozastavená. Vo veci stavebných prác v súvislosti s osadením pilierov v toku Dunaja ministerstvo vykoná štátny stavebný dohľad.

Dopravný úrad konštatoval, že varovanie ABVK pred nebezpečným technickým riešením pilierov nie je ničím preukázané. „Bezpečnosť prevádzky plavidiel bude v profile mosta zabezpečená jeho označením signálnymi znakmi v zmysle Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách CEVNI. V prípade plavcov je na ich osobnej zodpovednosti, aby sa pilierom mosta vo všeobecnosti vyhli a neohrozili tým seba, prípadne iné osoby,“ uviedol úrad.

Môže vás zaujímať

Bratislavský Ružinov otestoval zamestnancov škôl, nie všetky výsledky boli negatívne