Jednou vetou

Mladí na VYF 2018 diskutujú o situácii v krajinách V4 a budúcnosti

Ilustračný obrázok

foto: TASR

Mesto pod Urpínom je od stredy už po siedmy raz dejiskom Vyšehradského mládežníckeho fóra 2018 - Visegrad Youth Forum (VYF), ktoré spája mladých akademikov a odborníkov z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovenska.

Uviedol koordinátor podujatia z Euroatlantického centra Šimon Koban, po prvýkrát v histórii tohto projektu, ktoré sa koná na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici do 7. decembra, sa uskutočnili sprievodné podujatia v každom z hlavných miest krajín V4 v spolupráci s partnerskými organizáciami.

Aktivisti Lorenz a Kalmus sú vinní, rozhodol o tom súd

Hlavným bodom programu VYF je popri intenzívnych workshopoch panelová diskusia na tému súčasnej politickej situácie v regióne V4 a jej vývoji do budúcna, prihliadajúc na členstvo a pôsobenie krajín regiónu v euroatlantických štruktúrach.

„Vyvrcholením VYF 2018 je simulácia summitu Severoatlantickej aliancie na tému ‚PESCO ako budúcnosť európskej obrany?‘, počas ktorej budú participanti dosadení do úlohy lídrov snažiacich sa o dosiahnutie konsenzu v otázke posilňovania európskej bezpečnosti. Budú ‚rokovať‘ v Centre krízového riadenia UMB, ktoré je špeciálne vybavené pre účely podobnej simulácie,“ konštatoval Koban.

Súčasťou VYF je kultúrny večer, ktorý zahŕňa program v priestoroch Múzea SNP. Počas neho sa účastníci bližšie oboznámia s tradíciami a kultúrou jednotlivých členských štátov V4.
VYF je projekt organizovaný Euroatlantickým centrom, nezávislou mimovládnou organizáciou, v spolupráci s

Deti zo stredných škôl v Spišskej Novej Vsi sa zapojili do vianočnej zbierky

Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Tento ročník finančne podporili Medzinárodný vyšehradský fond, Sekcia verejnej diplomacie NATO, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, mesto, Banskobystrický samosprávny kraj a Rotary klub Banská Bystrica.

Úlohou Euroatlantického centra je zvyšovanie verejného povedomia o aktuálnych témach slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky v kontexte globálneho a regionálneho vývoja. Hlavnou cieľovou skupinou sú univerzitní študenti, mladí akademici a budúci lídri v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru