Múzeum v Trnave získalo faksimile privilegiálnej listiny Bela IV.

Ilustračné foto

zdroj: TASR

Vzácny prírastok do svojich zbierok zaznamenalo na sklonku roka Západoslovenské múzeum (ZsM)v Trnave. Popri trnavskom Štátnom archíve je druhým miestom, kde sa možno stretnúť s výsadnou listinou uhorského kráľa Bela IV.

Ňou v roku 1238 povýšil Trnavu ako prvú na území dnešného Slovenska na slobodné kráľovské mesto a podriadil ho priamo kráľovskej korune. Faksimile – jej presnú kópiu vzácneho dokumentu vyrobil slovenský reštaurátor Ivan Galamboš.

„Listina je jedinečným dokladom o vysokom stupni vlastnej samosprávy obyvateľov Trnavy v 13. storočí, svedčí o ich právach a výsadách, upravuje ich vzťah k panovníkovi, šľachte i cirkvi. Najvyšším zástupcom trnavských mešťanov sa stal volený richtár,“ uviedla Lucia Duchoňová zo ZsM.

Originál tejto pre Trnavu významnej pergamenovej listiny je uložený v archíve a je zároveň jeho najstarším uchovávaným dokumentom. „Žiaľ, v roku 1683 bol poškodený vojskami Imricha Tököliho, keď počas rabovania v Trnave strhli pečať, zlatú bulu a poškodili časť pergamenu, na ktorom bola pripevnená. Zlatá bula sa už nikdy nenašla, avšak pergamen s výsadami je napriek poškodeniu dobre zachovaný,“ informovala Duchoňová v decembrových Múzejných novinách ZsM. Pred niekoľkými rokmi bol reštaurovaný tímom špecialistov v Slovenskom národnom archíve, a to pod vedením reštaurátora Ivana Galamboša.

A práve on je aj autorom ručne kaligraficky písaného, hodnoverného umeleckého faksimile s pridanou hodnotou historickej rekonštrukcie v podobe doplneného textu a privesenej buly. Rovnako ako na originálnej listine je použitý kvalitný, obojstranne brúsený kozí pergamen. Ručne spletenými niťami dobovou technikou je privesená pečať zlatej buly panovníka Bela IV. Bula z medi je pozlátená 24-karátovým zlatom. Faksimile hodnoverne pripomína listinu tak, ako bola mestu odovzdaná mešťanom pred 780 rokmi.

Môže vás zaujímať

Spoločnosť MH Invest obvinila vedenie mesta Nitra z nekompetentnosti