Jednou vetou

MŽP a MH sa postarajú o niektoré environmentálne záťaže vo viacerých mestách

László Sólymos, minister Životného prostredia SR

foto: TASR

Environmentálne záťaže v Trnovci nad Váhom, Žiari nad Hronom a Rimavskej Sobote budú v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, záťaže v Pohronskom Ruskove, Trstenej a Bardejove v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva (MH) SR. V stredu o tom rozhodla vláda.

Ide o environmentálne záťaže, pri ktorých nebolo možné určiť osoby, ktoré sú povinné postarať sa o ich sanáciu. Z dôvodu zabezpečenia podkladov k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok v rámci aktuálne vyhlásených výziev je preto potrebné, aby vláda rozhodla, ktoré príslušné ministerstvo tieto povinnosti preberie.

Vláda odobrila nového prednostu a prednostku OÚ v Prievidzi a Piešťanoch

O tom, ktoré ministerstvo bude mať v pôsobnosti ktorú záťaž, rozhoduje činnosť vedúca k jej vzniku. V Trnovci nad Váhom napríklad ide o skládku, preto spadá pod MŽP. V Bardejove ide naopak o areál podniku, povinnosti preto preberie rezort hospodárstva.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru