Jednou vetou

Na geotermálny vrt pre akvapark má ísť 2,3 milióna eur, rozhodnú poslanci KSK

Zľava poslanec zastupiteľstva KSK Viktor Dulina, predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a poslanec zastupiteľstva KSK Martin Smrčo počas tlačovej konferencie na tému Košický samosprávny kraj začína práce na realizácii geotermálneho vrtu pri Košiciach

foto: TASR - Roman Hanc

Zamýšľaným projektom akvaparku v Čižaticiach blízko Košíc sa budú zaoberať poslanci Košického samosprávneho kraja (KSK) na zasadnutí v pondelok 26. augusta. Predseda KSK Rastislav Trnka navrhuje vyčleniť v krajskom rozpočte 2,3 milióna eur na realizáciu geotermálneho vrtu v tejto lokalite, kde samosprávny kraj vlastní pozemky. Po zistení podmienok na využitie geotermálneho zdroja by mal akvapark následne vybudovať vybraný investor.

Návrh na zvýšenie kapitálových výdavkov o 2,3 milióna eur je súčasťou navrhovaných úprav krajského rozpočtu. Súčasťou programu Zastupiteľstva KSK je zároveň schválenie bezodplatného nadobudnutia stopercentného obchodného podielu v košickej spoločnosti GeoSurvey, s.r.o., ktorá je držiteľom prieskumného územia Čižatice – geotermálne vody. Spoločnosť založili zamestnanci Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity Košice (TUKE) v roku 2011 a doterajší spoločníci navrhli bezodplatný prevod svojich obchodných podielov na KSK.

„Po odsúhlasení prevodu tohto obchodného podielu a schválení úpravy rozpočtu sa budeme zameriavať na to, aby sme čím skôr vysúťažili dodávateľa geotermálneho vrtu,“ uviedol Trnka vo štvrtok pre novinárov. Dodal, že v Európe je len zopár firiem schopných realizovať takéto vrty.

Bratislavčania dokážu ušetriť o polovicu viac ako Košičania

„Ak bude verejné obstarávanie prebiehať v poriadku, začiatkom budúceho roku by sme mohli vedieť meno toho, kto by mal dodať tento vrt. Samotná realizácia vrtu by mala trvať šesť až deväť mesiacov, to znamená, na jeseň budúceho roku by sa mohli robiť hydrodynamické skúšky a koncom budúceho roku by sme mohli mať na stole prvé podmienky pre prípadného investora, ktorý by mal realizovať samotnú výstavbu akvaparku,“ skonštatoval Trnka.

V súvislosti s nevyužívaným geotermálnym vrtom pri Ďurkove (okr. Košice-okolie) Trnka uviedol, že teplota tohto zdroja na úrovni až 130 stupňov Celzia nie je vhodná na účely akvaparku. Dala by sa primárne využiť na vykurovanie Košíc, keďže sa však tento projekt nerealizuje, nemá zmysel uvažovať o ďalších funkciách. „Vrt, ktorý my zrealizujeme, bude mať teplotu medzi 60 až 90 stupňami Celzia. To znamená, že bude oveľa vhodnejší na účely športovo-relaxačné,“ dodal.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru