Jednou vetou

Na konci roku je chrípky v BBSK menej, najviac chorých je v okrese B. Bystrica

Ilustračné foto

fotokoláž: hlavné.sk

Kým niekoľko uplynulých týždňov analýza hlásení detských aj praktických lekárov v Banskobystrickom kraji ukazovala permanentný vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO), v poslednom kalendárnom týždni roku 2018 sa situácia mierne zmenila.

Výskyt ARO aj CHPO v medzitýždňovom porovnaní výraznejšie klesol. V prípade ARO o necelú tretinu a v prípade CHPO až o 67 percent.

Čo ponúka posledný víkend v roku 2018?

Podľa hovorkyne Regionálneho úradu verejného zdravia (RÚVZ) v B. Bystrici Márie Tolnayovej do súvisu to sčasti možno dať s vývojom počasia, ale aj skutočnosťou, že cez vianočné a novoročné sviatky sú deti na prázdninách a mnohí dospelí z kategórie ekonomicky činného obyvateľstva sú na dovolenkách.

„Navyše chorobnosť v tomto týždni hlásilo epidemiológom len 45 percent lekárov pre deti a dorast a 35 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých,“ pripomenula Tolnayová.

Tento pomerne nízky počet hlásiacich lekárov spolu s vyššie uvedenými faktormi môžu skresľovať skutočný výskyt ochorení na ARO i CHPO.

V 52. kalendárnom týždni evidoval banskobystrický RÚVZ, ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, v absolútnych číslach 1684 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 682 osôb na 100.000 obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.

Zákaz používania zábavnej pyrotechniky platí aj počas Silvestra

Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 93 prípadoch, čo je chorobnosť takmer 38 osôb na 100.000 obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.

Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Banská Bystrica, Lučenec, Zvolen a Žarnovica. CHPO sa vyskytuje najviac v okresoch Žarnovica, Poltár, Banská Bystrica a Lučenec.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru