Jednou vetou

Na Mladom tvorcovi svoje zručnosti predvedú žiaci z 11 stredných škôl v pôsobnosti Trenčianskej župy

Vystavisko Nitra, foto: nitracity.sk
Výstavu Mladý tvorca každoročne organizuje Ministerstvo hospodárstva SR, ako jeden zo subjektov koordinujúcich odborné vzdelávanie a prípravu žiakov stredných škôl v areáli výstaviska agrokomplex Nitra. Už tradične je výstava spojená s Veľtrhom práce JOB-EXPO 2018, 20. ročníkom európskych dní pracovných príležitostí a prehliadkou ľudových umeleckých remesiel. Trenčiansky kraj na výstave reprezentuje 11 stredných škôl v pôsobnosti župy a Dopravná akadémia v Trenčíne.

Areál výstaviska Agrokomplex v Nitre je aktuálne dejiskom dvojdňovej výstavy (štvrtok 26. apríl a piatok 27. apríl ) Mladý tvorca 2018. V poradí 26. ročník najväčšej výstavy stredoškolského vzdelávania na Slovensku sa snaží inšpirovať žiakov základných škôl pri výbere budúceho povolania a propagovať odbornú činnosť stredných škôl, ktorá je prepojená s podnikateľským prostredím a trhom práce.

Podpora duálneho vzdelávania a spolupráce škôl so zamestnávateľmi

Cieľom výstavy Mladý tvorca je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém stále sa rozbiehajúceho duálneho vzdelávania. Dlhodobo vytvára priestor pre nadviazanie spolupráce medzi strednými odbornými školami a zamestnávateľmi, poskytuje väčší prehľad o profilácii škôl rodičom a žiakom základných škôl a snaží sa ich nasmerovať na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce.

Medzi vystavovateľmi má stále zastúpenie aj Trenčiansky kraj

Trenčiansky kraj na celoslovenskej výstave Mladý tvorca 2018 reprezentuje 12 stredných škôl; 11 v pôsobnosti župy a 1 v pôsobnosti Okresného úradu v Trenčíne. Vo výstavných stánkoch už dnes nájdete žiakov: SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom, SOŠ Trenčín, SOŠ strojníckej Považská Bystrica, SOŠ sklárskej Lednické Rovne, SPŠ Nové Mesto nad Váhom, SOŠ Považská Bystrica, SOŠ Stará Turá, SOŠ Handlová, SOŠ Pruské, SOŠ Partizánske, SPŠ Myjava a Dopravnej akadémie Trenčín. „Žiaci našich stredných odborných škôl sa pravidelne zúčastňujú výstavy Mladý tvorca v Nitre, kde prezentujú svoje schopnosti a zručnosti a v súťažiach každoročne úspešne reprezentujú Trenčiansky kraj,“ povedala vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Daniela Hilčíková s tým, že výstava motivuje mladých ľudí k súťaživosti, kreativite a inováciám a podporuje ich záujem o podnikanie.

Trenčiansky samosprávny kraj ako partner výstavy tiež každoročne oceňuje najlepší výstavný stánok zo stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskej župy cenou predsedu TSK „TOP EXPONÁT“. Ocenenie sa odovzdáva počas druhého výstavného dňa na slávnostnom vyhodnotení výstavy, ktoré sa tento rok bude konať v piatok 27. apríla 2018 o 14.00 h.

Program výstavy dotvárajú interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, moderované rozhovory, inovačné kvízy, atraktívne súťaže o ceny organizátora a partnerov podujatí či praktické ukážky odborných zručností žiakov stredných odborných škôl a prezentácie prihlásených zamestnávateľov a firiem.

zdroj: TSK

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru