Jednou vetou

Na Veľkonočný pondelok si oblečte niečo modré, podporíte autistov

TSK: Prví obyvatelia autistického centra v Trenčíne

Foto: tsk.sk

Na chodbách zariadenia pre ľudí s diagnózou autizmus v areáli Centra sociálnych služieb DEMY v Trenčíne už počuť hlasy jeho prvých obyvateľov. S jeho výstavbou začala župa ešte v auguste 2016, stálo 1,6 milióna eur.

Vybudovať „druhý domov“ ľuďom s touto diagnózou sa kraju podarilo za 14 mesiacov, v októbri 2017 bol slávnostne otvorený v prítomnosti trenčianskeho župana Jaroslava Bašku a samotných rodičov, ktorých deti mali v priestoroch zariadenia nájsť potrebnú pomoc. „Obdobie od októbra, keď sa skolaudovala budova, do dnešného dňa bolo vyplnené získavaním prevádzkového povolenia, dovybavovaním priestorov a hľadaním nových zamestnancov,“ objasnil časové obdobie polroka riaditeľ CSS – DEMY v Trenčíne Tibor Gavenda.

Prevádzku a poskytovanie sociálnych služieb v priestoroch zariadenia dnes už zabezpečuje 20 kvalifikovaných zamestnancov. Podľa slov riaditeľa napomohlo získaniu nových zamestnancov navýšenie rozpočtu pre ich odmeňovanie. TSK od januára totiž navýšil mzdy nízkopríjmovým skupinám zamestnancov, teda napríklad aj opatrovateľkám v zariadeniach sociálnych služieb, o 50 eur mesačne.

Zariadenie má kapacitu 30 miest

Z toho tri sú určené na ambulantnú – dennú formu služby. Okrem nej je v zariadení možnosť pobytovej formy, a to týždennej alebo celoročnej. „Prví klienti prekročili brány centra v polovičke marca. Súčasne prebieha proces prijímania ďalších nových obyvateľov. Postupne otvárame dvere zariadenia klientom, ktorým bude poskytovaná sociálna služba ambulantnou a týždennou formou a následne pribudnú klienti, ktorí budú využívať službu celoročnou formou,“ komentoval riaditeľ CSS-DEMY v Trenčíne Tibor Gavenda veriac, že do dvoch mesiacov sa kapacita zariadenia plne obsadí. Už v čase výstavby centra totiž záujem o sociálne služby prevyšoval jeho možnosti.

Sociálna služba v špecializovanom zariadení pre ľudí s diagnózou autizmus zahŕňa služby ubytovania, stravovania, poskytovania rôznych terapií či výchovnej činnosti. Vo vnútorných priestoroch zariadenia sú k dispozícií 2 herne, ale i veľká dielňa, v rámci ktorej sa vytvoria pracovné kútiky, ktoré budú štruktúrovane rozdelené podľa záujmov klientov. Rozvíjať svoje zručnosti budú môcť obyvatelia centra v kútiku s hlinou, v kútiku s tkáčskym stavom, s textíliami či na pracovných stoloch na maľovanie. Využiť môžu aj relaxačnú miestnosť na oddych i rôzne druhy muzikoterapie, ako napríklad hranie na africké bubny. „Už viac ako 20 rokov sa dennodenne stretávam s rodičmi postihnutých detí a ich neľahkými osudmi. Vidím, ako ich deti od 3-4 rokov postupne vyrastajú – dospievajú. Ale rodičom pozvoľna pribúdajú roky tiež, už nevládzu toľko fyzicky i psychicky. V mnohých prípadoch zostane rodič na starostlivosť sám, navyše nepochopený nielen okolím, no často i svojimi blízkymi. To všetko je motiváciou pre mňa a mojich kolegov v DEMY na prácu. Som preto rád, že sa myšlienka výstavby autistického centra podarila zrealizovať a že sme našli silnú podporu v samosprávnom kraji,“ dodal riaditeľ CSS – DEMY.

Pre obyvateľov centra plánujú vybudovať aj špeciálnu zážitkovú záhradu

Bude založená na princípe multisenzorickej miestnosti prenesenej do vonkajšieho prostredia. V nej budú zastúpené princípy zmyslového vnímania – prvky na rozvíjanie hmatu, čuchu, sluchu i zraku. Bola by v takomto rozsahu prvou záhradou tohto druhu na Slovensku. Jej vybavenie by dopĺňalo pódium na vystúpenia či mobiliár. Svoje miesto by v nej mala aj zeleň v podobe rôznych rastlín, stromov, kríkov či piknikového trávnika. Otvorená bude nielen pre klientov zariadenia, navštevovať ju bude môcť aj verejnosť. Zriadená bude za účelom lepšej integrácie ľudí s rôznym znevýhodnením do spoločnosti. Práce na jej vytvorení sa už začali, podľa slov riaditeľa CSS-DEMY v Trenčíne sa s prvými terénnymi úpravami v závislosti od počasia plánuje začať po Veľkej noci. „Mojím osobným cieľom je zrealizovať záhradu do začiatku letných prázdnin,“ dodal Tibor Gavenda.

Podporiť povedomie o autizme môže aj široká verejnosť, na modro sa rozsvieti aj župa

Svojím malým kúskom môže ľudí s autizmom podporiť aj verejnosť. Stačí, ak si vo Veľkonočný pondelok 2. apríla 2018 ľudia oblečú niečo modré. Budovy či pamiatky po celom svete sa každoročne pri príležitosti Svetového dňa informovanosti o autizme odejú do modrej, aby vyjadrili svoju solidaritu ľuďom trpiacim touto vývinovou poruchou. Tento rok sa už zaužívaný scenár zopakuje tiež. Minulý rok sa rozsvietením poschodia na budove Úradu TSK do kampane Rozsvieťme to na modro zapojil aj župný úrad. Poschodie na jeho budove sa z 1. na 2. apríla a z 2. na 3. apríla rozsvieti na modro aj tentoraz.

A prečo práve modrá?

Modrá je farbou komunikácie a zároveň symbolom autizmu ako pervazívnej vývinovej poruchy, ktorou celosvetovo trpí viac ako 67 miliónov ľudí. Na Slovensku sa diagnóza autizmus dotýka asi pol percenta populácie.

TSK SK

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru