Jednou vetou

Na vianočných trhoch vykonali hygienici 560 kontrol

Ilustračné foto

foto: TASR - Marko Erd

Pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva vykonali počas tohtoročnej mimoriadnej kontroly vianočných trhov po celom Slovensku 560 kontrol v 445 zariadeniach.

Pochybenia odhalili v siedmich krajoch s výnimkou Nitrianskeho. Podotýkajú, že nezistili závažné hygienické nedostatky a zdôrazňujú, že neustále zlepšujúca sa úroveň hygieny a technického zabezpečenia je výsledkom každoročne sa opakujúcich kontrol. Informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) Daša Račková.

Poďte vybehať vianočné kalórie. Nezmeškajte tradíciu v Lučenci

„Hygienické kontroly majú svoje opodstatnenie. Každý rok podávané pokrmy na vianočných trhoch nielen skontrolujeme, ale každoročne usmerníme a upozorníme prevádzkovateľov na dodržiavanie hygienických požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy, čím chránime zdravie občanov pred možnými alimentárnymi ochoreniami. Organizátori vianočných trhov s nami ochotne spolupracujú, za čo im patrí poďakovanie,“ povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Hygienici v čase od 23. novembra do 17. decembra najviac skontrolovali zariadenia v Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Nedostatky odhalili tento rok celkovo v 33 prevádzkach, čo predstavuje 7,4 percenta.

Najvyššie percento zariadení so zistenými nedostatkami bolo v Trenčianskom (21 percent) a v Trnavskom kraji (18 percent). Naopak, v Banskobystrickom kraji sa pochybenia zistili len v jednom z 51 skontrolovaných zariadení a v Žilinskom kraji sa zistili len v dvoch zo 73 skontrolovaných zariadení.

Odborníci počas mimoriadnych kontrol odobrali a mikrobiologicky vyšetrili 78 vzoriek potravín a hotových pokrmov.

Počet chorých na respiračné ochorenia aj chrípku vzrástol

„Z uvedeného počtu nevyhovela len jedna vzorka pokrmu, išlo o grilovanú jaternicu odobranú na vianočných trhoch v Košiciach, ktorá nevyhovela pre prekročenie počtu koliformných baktérií,“ spresnili hygienici.

Za zistené nedostatky bolo počas mimoriadnych kontrol vianočných trhov uložených spolu 25 blokových pokút v celkovej sume 2296 eur. Zároveň bolo začatých šesť správnych konaní vo veci uloženia pokuty.

V prípade jedného prívesu na ambulantný predaj trdelníkov bolo uložené opatrenie na mieste – uzatvorenie prevádzky do doby zabezpečenia tečúcej teplej a studenej vody a vytvorenia podmienok na skladovanie chladených potravín.

V kontrolách budú odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR aj naďalej pokračovať počas celého trvania vianočných trhov v jednotlivých mestách Slovenska.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru