Jednou vetou

Nemocnica v Komárne finančne podporila malých onkologických pacientov

Mesto Komárno

Foto: ilustračné, TASR

Nemocnica Komárno sa pripojila k pomoci pre malých onkologických pacientov, ktorým prostredníctvom projektu Hviezdy deťom darovala 2000 eur. Projekt patrí k najznámejším športovo-charitatívnym projektom na Slovensku svojho druhu.

„Spočíva v prepojení najväčších slovenských športových hviezd, firemného prostredia a širokej verejnosti, so zámerom vygenerovať finančný výťažok, ktorý je každý rok prerozdeľovaný na množstvo projektov, inštitúcií či jednotlivcom, ktorí potrebujú pomoc,“ povedal manažér projektu Igor Schlesinger.

Lekári ani nemocnice nie sú spokojní s budúcoročným rozpočtom pre zdravotníctvo

Komárňanská nemocnica v súčasnosti rozširuje aktivity smerujúce k onkologickým pacientom. „Je pozitívne, ak onkologickí pacienti a ich najbližší príbuzní majú dôveru, že popri liečebnej starostlivosti sa môžu obrátiť na iné formy pomoci, ktoré im umožnia zvládať neľahkú situáciu, v ktorej sa ocitli,“ uviedol Miroslav Jaška, riaditeľ Nemocnice Komárno. Cieľom podpory je podľa jeho slov dostať do povedomia širokej verejnosti, že nemocnica sa i touto formou venuje onkologickým pacientom v nadväznosti na realizáciu projektu Komplexného onkologického centra.

V súčasnosti patrí komárňanská nemocnica k najvýznamnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v regióne južného Slovenska. Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 110.000 obyvateľov spádového územia okresu Komárno. Predpokladá sa, že po otvorení Komplexného onkologického centra bude zdravotnícke zariadenie poskytovať zdravotnú starostlivosť pre slovenských i maďarských pacientov.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru