Nesrovnal dal pokyn na čo najskoršie spustenie trate na Špitálskej

Ilustračné foto

TASR

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal dal pokyn Dopravnému podniku Bratislava (DPB), aby bola zrekonštruovaná električková trať na Špitálskej ulici v hlavnom meste spustená čo najskôr.

Urobil tak v utorok po prijatí právoplatného kolaudačného rozhodnutia z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý je špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy. Pre TASR to povedala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.

Rozviazanie rúk na otvorenie trate

Podľa informácií TASR by električky na Špitálskej mali takmer po polroku začať jazdiť vo štvrtok (21.12.).
BSK vydal v utorok kolaudačné rozhodnutie k zrekonštruovanej električkovej trati na Špitálskej ulici. Rozhodnutie podpísal predseda BSK Juraj Droba a osobne ho aj zaniesol do podateľne magistrátu hlavného mesta.

„Toto rozväzuje ruky magistrátu a tak aj Dopravnému podniku Bratislava (DPB) na to, aby mohli premávať električky na Špitálskej,“ povedal Droba. Na trati už 24. novembra vykonali technicko-bezpečnostnú skúšku prejazdu električiek, ktorá dopadla dobre.

Rekonštrukcia električkovej trate na Špitálskej za viac ako 2,5 milióna eur sa začala v auguste a podľa odhadov mala trvať tri mesiace. Stavebné práce však museli v septembri zastaviť po tom, čo podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR nebola rekonštrukcia povolená v súlade so zákonom a v procese nastali vážne pochybenia.

Dôvodom zastavenia prác zastávka viedenského typu

Podľa BSK bola dôvodom zastavenia prác plánovaná zastávka viedenského typu a obavy obyvateľov bytového domu na Špitálskej ulici, že vybudovanie zastávky im znemožní, resp. výrazne sťaží vychádzanie autami z dvora na ulicu.

DPB po vznesení námietok správnych orgánov v stavebnom konaní voči zastávke viedenského typu, plánovanej na Špitálskej 31-35, pripravil projekt na ponechanie zastávky Mariánska (smer Kamenné námestie) na pôvodnom mieste. Jej realizácia a následná prevádzka je závislá od stavebno-povoľovacieho konania.

Opätovne sa na Špitálskej ulici pokračovalo v rekonštrukcii od 26. septembra, v rámci tzv. zabezpečovacích prác, ktoré možno vykonávať v osobitnom režime, ak je to nevyhnutné v dôsledku živelnej pohromy, havárie alebo inej mimoriadnej udalosti. DPB totiž upozorňoval, že z dôvodu vynúteného zastavenia stavebných prác hrozí havarijný stav, ktorý môže vyústiť až do prerušenia premávky električiek v celej Bratislave.

Môže vás zaujímať

BSK a DPB testovali prvú etapu zmodernizovanej karloveskej radiály