Jednou vetou

Nestihli ste zápis prváka do školy? Niektoré školy to len čaká

Ilustračná foto

Foto: TASR

Do prvých ročníkov základných škôl (ZŠ) v bratislavskej Petržalke zapísali rodičia 1023 detí. V porovnaní s minulým zápisom je to o 105 žiakov viac. Medzi zapísanými prvákmi prevažujú opäť chlapci, ktorých je 524, dievčat je 499. Pre TASR to uviedla Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.

Petržalka je zriaďovateľom 11 základných škôl. Počas víkendového zápisu bol aj tentoraz najväčší záujem oZŠ Turnianska, kde do prvého ročníka zapísali 172 detí. Na pomyselnom druhom mieste skončila ZŠ Pankúchova (146) a trojicu najviac vyberaných škôl uzatvára ZŠ Budatínska (121).

„Predpokladá sa aj nárast tried, z vlaňajších 38 na 41 tried prvého ročníka, z toho budú tri špeciálne triedy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,“ priblížila Vnenková. Špeciálne triedy otvoria na ZŠ Prokofievova pre deti s autizmom, na ZŠ Černyševského pre deti s poruchami výživy a na ZŠ Tupolevova pre deti s poruchami učenia. Na nej sa o žiakov starajú špeciálni pedagógovia, ktorí eliminujú ich poruchy, ako napr. dysgrafia, dyslexia, dysortografia, porucha koncentrácie či dyskalkulia.

Počas uplynulého víkendu bol zápis do prvých ročníkov základných škôl aj v Novom Meste. Mestská časť je zriaďovateľom ôsmich základných škôl, do ktorých rodičia tento rok zapísali 559 detí, z toho 290 chlapcov a 269 dievčat. Najväčší záujem bol opäť o ZŠ Za kasárňou, ktorá je známa intenzívnou výučbou cudzích jazykov. Od prvého ročníka je povinná nemčina a od tretieho ročníka angličtina. Pri tohtoročnom zápise bolo na školu zapísaných 152 detí. „Veľký záujem je aj o ZŠ Jeséniova (71), ktorá sa profiluje ako škola rodinného typu, pričom od 1. ročníka sú povinné dva cudzie jazyky: anglický a nemecký a v rámci hudobnej výchovy sa na prvom stupni vyučuje hra na flautu,“ povedal novomestský starosta Rudolf Kusý. O tretiu priečku sa delia ZŠ Cádrova a ZŠ Sibírska (zhodne po 69).

Niektoré základné školy zápis do prvých ročníkov pre školský rok 2018/2019 ešte len čaká. Príkladom je Staré Mesto so siedmimi základnými školami, kde bude zápis prváčikov v piatok 20. apríla od 14.00 do 18.00 h a v sobotu 21. apríla do 8.00 do 12.00 h.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru