Ničivú povodeň bude v Komárne pripomínať pamätná tabuľa

Ilustračné foto

TASR

Na sútoku Váhu a Dunaja dnes v Komárne vodohospodári slávnostne odhalili pamätnú tabuľu, ktorá bude pripomínať ničivú povodeň, ku ktorej došlo 17. júna 1965. Hladina Dunaja vtedy dosiahla výšku takmer osem metrov a obrovský tlak vody spôsobil pretrhnutie hrádze pri dedine Číčov.

Pod vodou sa tak ocitli obce Patince, Iža, Chotín, Marcelov i Zelený Háj. Povodne vyhnali z domovov viac ako 54.000 ľudí zo 46 obcí. Voda zaplavila územie s rozlohou 71.000 hektárov a ďalších 114.000 hektárov bolo podmočených.

Aj táto udalosť prispela k tomu, že sa začali realizovať plány na vybudovanie Vodného diela Gabčíkovo–Nagymaros.

Pretrhnutie hrádze si pripomíname práve v dnešný dátum, ktorý je svojím spôsobom symbolický. Na jednej strane oslavujeme 25 rokov existencie Vodného diela Gabčíkovo a na druhej strane si pripomíname aj povodeň, ktorá sa dotkla tisícov ľudí, ktorí prišli o prístrešia, keď im popadali domy. Takže ľudia sa poučili a myslím si, že aj z toho dôvodu, aby už takéto situácie nenastávali, tak došlo k výstavbe vodného diela v Gabčíkove,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros a riaditeľ závodu Vodné dielo Gabčíkovo Slovenského vodohospodárskeho podniku Stanislav Fialík.

Ako pripomenul riaditeľ Odštepného závodu Bratislava zo Slovenského vodohospodárskeho podniku Jozef Dúcz, dnes už je územie Slovenska v okolí Dunaja chránené pred povodňami lepšie ako v roku 1965. Je však našou povinnosťou starať sa o hrádze, pravidelne ich rekonštruovať a opravovať, aby sa podobné tragédie už neopakovali,“ dodal.

Môže vás zaujímať

Chorobnosť v BBSK klesla, podľa dlhodobých štatistík však asi bude rásť