Jednou vetou

Nitra: V meste vzniká projekt integračného centra pre ekonomických migrantov

Nitra

Foto: Repro foto milujemnitru.sk

V Nitre vyrastie Integračné a komunitné centrum, ktoré bude pomáhať ekonomickým migrantom zaradiť sa do bežného života na Slovensku. Zároveň sa bude usilovať prekonávať bariéry medzi obyvateľmi Nitry a zamestnancami z cudzích krajín.

S pilotným projektom na vybudovanie takéhoto centra prišla Nitrianska komunitná nadácia (NKN), spolufinancovaním sa doň zapojí aj mesto Nitra a rôzne mimovládne organizácie a nadácie. „Podľa našich zistení príde do Nitry ročne približne 10.000 ekonomických migrantov. Časť z nich odchádza do iných regiónov a mnohí v meste zostávajú. Nemôžeme si pred tým zakrývať oči,“ skonštatovala správkyňa NKN Ľubica Lachká.

Nitra: Primátor Hattas neplánuje na radnici personálne čistky

Ako pripomenula, problém ekonomických migrantov sa nemôže vnímať iba  prostredníctvom automobilky Jaguar Land Rover a priemyselného parku. „Už dnes nám chýbajú napríklad sestričky, vodiči autobusov a ďalšie profesie. Na univerzitách nám narastá počet zahraničných študentov, ktorí tu chcú zostať žiť. Je potrebné, aby sme ľuďom, ktorí tu študujú, pracujú a chcú tu žiť, pomohli integrovať sa do našej spoločnosti,“ uviedla Lachká.

Integračné a komunitné centrum bude podľa jej slov poskytovať viacero služieb určených zahraničným zamestnancom, ale aj ich zamestnávateľom. Bude fungovať ako miesto prvého kontaktu, bude poskytovať nízkoprahové jazykové vzdelávanie, vytvárať integračné programy pre jedincov aj celé rodiny a bude poskytovať aj právne poradenstvo a pomoc v krízových situáciách.

Nitra udelila doživotný zákaz fanúšikovi, ktorý hodil na ľad delobuch

Mestskí poslanci na svojom ustanovujúcom zasadnutí schválili účasť mesta v projekte, ktoré naň prispeje spolufinancovaním v hodnote 24.000 eur. Ďalšie zdroje očakáva NKN z Rotary klubu i grantu z programu Active Citizens Fund nadácie Ekopolis podporeného Nórskym finančným mechanizmom. Centrum by okrem toho malo byť v budúcnosti financované aj z poplatkov za služby, ktoré bude poskytovať.

Aj keď väčšina mestských poslancov vstup do projektu odsúhlasila, niektorí zdôrazňovali, že by sa do integrácie migrantov mal zapojiť predovšetkým štát. „Neviem sa stotožniť s tým, že z našich daní bol podporený príchod investora a znova z našich daní teraz máme riešiť problémy s ekonomickými migrantmi, ktorí sú ochotní pracovať za nízku mzdu a tým vyháňajú našich pracovníkov do zahraničia. Podporujme našich obyvateľov, na to sme tu,“ skonštatoval poslanec Peter Oremus. „Nič také na Slovensku zatiaľ neexistuje, musíme sa zaoberať tým, čo budeme robiť, keď na projekt nadácie peniaze nedajú,“ upozornil poslanec Štefan Štefek.

Hattas sa oficiálne ujal funkcie primátora Nitry: Bude mať dvoch zástupcov

Podľa poslanca Romana Ágha sa Nitra vybudovaním centra zaradí k moderným zahraničnými mestám, kde je podľa jeho slov bežné, že zahraniční zamestnanci dostanú k dispozícii tlmočníka, či pracovníka, ktorý im pomáha pri začleňovaní do spoločnosti. „Správať sa zodpovedne znamená presne to, že vytvoríme inštitúciu, ktorá sa problémami ekonomických migrantov bude zaoberať. Tí ľudia sem jednoducho budú prichádzať, to už nevieme ovplyvniť a my sa im musíme venovať,“ skonštatoval poslanec Ján Greššo.

Vytvorenie Integračného a komunitného centra uvítal aj nitriansky primátor Marek Hattas. „Dobre vieme, že tu máme veľmi veľa ekonomických migrantov. Táto situácia je už dlhú dobu neriešená a potrebujem sa ňou zaoberať. Takže vítam projekt NKN, ktorá tento problém otvára, pomenúva a hľadá aj riešenia. Ja to prijímam s obrovskou vďakou, som veľmi rád, že sa v tejto veci niečo pohne ďalej a nezatvárame oči pred problémami, ale ideme ich riešiť. Za normálnych okolností by sa tomu mal venovať štát, ktorý takto suplujeme. Môžeme čakať, kým štát začne niečo robiť, alebo reagovať. Je dobré, že konáme. Máme tu už teraz problém s ekonomickými migrantmi a ja hovorím, že tých 24.000 eur je ešte veľmi lacný projekt, pretože jeho výhody budú niekoľkonásobne vyššie,“ zdôraznil Hattas.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru