Stavebnú uzáveru v centre Nitry nevyhlásili

Vizualizácia projektu na Tabáni

zdroj: enviroportal.sk

Nitrianska radnica nevyhlási stavebnú uzáveru v centrálnej mestskej zóne. Na základe vypracovanej analýzy o tom rozhodli mestskí poslanci na svojom marcovom rokovaní.

Mestský úrad vypracoval analýzu na základe návrhu poslanca Miloslava Hatalu, ktorý chcel vedieť, či by bolo možné využiť inštitút stavebnej uzávery v centrálnej mestskej zóne ako nástroj voči tlaku developerov a investorov. „Ide iba o vypracovanie právnej analýzy. Je potom to na nás, či ten inštitút využijeme. Ide o to, aby sme získali väčší časový priestor na rozhodovanie o tom, či sú predkladané investičné zámery v súlade so záujmami mesta. Nehovorím, že stavebnú uzáveru hneď využijeme, ale zastupiteľstvo bude mať aspoň informácie o takejto možnosti,“ uviedol pred časom Hatala.

Magistrát v závere právnej analýzy odporučil stavebnú uzáveru v centre Nitry nevyhlásiť. Ako sa v materiáli uvádza, výstavba centrálnej mestskej zóne je mimoriadne rôznorodá. Sú tu postavené rodinné i bytové domy, komunálna i komerčná výstavba, obchodné centrá, školy, športoviská a tiež technická vybavenosť i inžinierske siete. „Takouto paušálnou stavebnou uzáverou by bola neprimerane funkčne a technologicky dotknutá a obmedzená,“ konštatuje sa v analýze.

S vyhlásením stavenej uzávery nesúhlasí ani primátor Jozef Dvonč. „Ak by sme ju využili, nemohli by sme napríklad ani len vymeniť azbestovú strechu na škole, alebo robiť iné opravy. Analýza je spracovaná a neodporúča ustanoviť stavebnú uzáveru paušálne pre celé územie centrálnej mestskej zóny. To je výsledok analýzy a ja som spokojný, že sa to takto urobilo. A to aj napriek tomu, že som dostal vyhrážku fyzickej likvidácie, ak sa pripravovaná výstavba polyfunkčného objektu Tabáň v centre mesta nezníži o dve podlažia. Ja trvám na tom, že túto investíciu treba postaviť. Pretože ak nebudú bývať ľudia pri centre mesta, tak budeme mať prázdnu aj pešiu zónu, veď to je jasné,“ skonštatoval Dvonč.

Podobný názor mali aj viacerí poslanci, podľa ktorých mesto musí vytvárať podmienky na svoj rozvoj. „Ten tlak v centrálnej mestskej zóne je dnes veľký. Hovoríme o pripravovanej výstavbe 500 bytov pod Párovským cintorínom, o 200 bytoch na Tabáni, ďalšie vzniknú na mieste objektu bývalého Orbisu a určite sa znova objaví snaha stavať byty na Parkovom nábreží. My sme povinní robiť všetko pre to, aby sa mohlo zrealizovať to, čo územný plán mesta dovoľuje. Zároveň však treba pripomenúť aj to, že tomuto mestu chýba autorita v podobe hlavného architekta. Verím, že mesto čoskoro vypíše výberové konanie na obsadenie tejto funkcie,“ skonštatoval mestský poslanec Štefan Štefek.

Môže vás zaujímať

Most v Strážskom bude potrebovať takmer kompletnú rekonštrukciu