Jednou vetou

Bukovszky udelil dekanke Ž. Bárcziovej striebornú pamätnú medailu SR

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

foto: TASR

Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre má nenahraditeľnú úlohu pri príprave absolventov bilingválnej administratívnej práce, ktorá vie zaručiť zastúpenie vysoko profesionálnych dvojjazyčných odborníkov v štátnej správe. Uviedol to splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky (Most-Híd) pri príležitosti 15. výročia založenia fakulty.

Fakultu považuje za strategického partnera svojho úradu. Poukazuje, že spoločne sa dlhodobo usilujú o to, aby pri uplatňovaní jazykových práv boli prioritou odbornosť a rozvoj jazykovej kompetencie. Pri príležitosti výročia udelil dekanke Žofii Bárcziovej striebornú pamätnú medailu Slovenskej republiky ako znak uznania vysoko odbornej práce.

Bukovszky poďakoval za vykonanú prácu, ktorú v oblasti maďarského vzdelávania fakulta odviedla. „Rozšírenie základne úradníkov ovládajúcich administratívnu terminológiu v maďarskom jazyku nepochybne pomôže pozdvihnúť jazykovú úroveň úradného styku a jazykového komfortu v menšinovom prostredí, a taktiež môže prispieť k odstráneniu aplikačných ťažkostí jazykových práv,“ povedal Bukovszky.

Voľby si nenechajú ujsť ani známe tváre. Tieto dôvody rozhodli

Splnomocnenec považuje za nevyhnutné, aby medzi jeho úradom a fakultou už teraz existujúca spolupráca sa v nasledujúcom období naďalej posilňovala a rozvíjala.

Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na svojom webe píše, že má za cieľ poskytnúť kvalitnú teoretickú prípravu, praktické skúsenosti a zručnosti potrebné pre aktívnu účasť v rozvoji vedeckého, hospodárskeho a spoločenského života. Pripravuje pedagógov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, ale aj jazykovo všestranne pripravených odborníkov, ktorí sú schopní uplatniť sa v rôznych oblastiach kultúry, verejnej správy, cestovného ruchu a 3. sektora.

Môže vás zaujímať

KOMÁRNO: Muža po páde do šachty zachraňovali hasiči