Jednou vetou

Nitra: chce vystúpiť zo ZMOS-u, zostane členom Únie miest Slovenska

Ilustračné foto

Foto: Repro foto nitralive.sk

Mesto Nitra chce vystúpiť zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Podľa stanov združenia zaniká členstvo v ZMOS dňom doručenia uznesenia zastupiteľstva členskej obce alebo mesta o vystúpení zo združenia kancelárii združenia. Návrh na vystúpenie mesta Nitra zo ZMOS budú schvaľovať mestskí poslanci na novembrovom zasadnutí zastupiteľstva.

 Mesto Nitra je členom Združenia miest a obcí Slovenska od začiatku marca 2007. Od 18. júna tohto roka sa súčasne stalo členom Únie miest Slovenska. „Činnosť záujmových združení, ktorých členom je v súčasnosti mesto Nitra, vychádza v zásade z rovnakého portfólia presadzovaných záujmov, riešených otázok a problémov. Činnosť týchto združení je preto de facto identická a nastolené otázky sú často riešené duplicitne,“ uvádza sa v dôvodovej správe, ktorú predkladá poslancom na schválenie primátor Nitry Marek Hattas. Duplicita spôsobuje podľa neho nielen aplikačné problémy v praxi, administratívne zaťaženie mesta ako člena týchto združení, ale taktiež predstavuje aj značnú časovú náročnosť pri zastupovaní mesta v organizačných štruktúrach týchto združení.

Fungovanie miest a obcí potrebuje modernizáciu, uviedol ZMOS

V súvislosti s členstvom v oboch združeniach je potrebné uhrádzať členské príspevky. Členský príspevok do Únie miest Slovenska predstavuje 0,13 eura na obyvateľa. Mesto Nitra má v súčasnosti 78.431 obyvateľov. Podľa stanov Únie miest Slovenska je v prípade vzniku členstva v priebehu roka členský príspevok prvýkrát splatný v nasledujúcom roku po vzniku členstva, čiže mesto Nitra členský príspevok za rok 2019 neplatí. Pri súčasnom počte obyvateľov by tento príspevok predstavoval 10.196 eur. Členský príspevok do ZMOS-u vo výške 8300 eur ročne bol uhradený v plnej výške za rok 2018.

„Úhrada oboch členských príspevkov je finančne náročná a má v konečnom dôsledku dosah na verejné financie mesta. Domnievame sa, že pre mesto Nitra bude hospodárnejšie a efektívnejšie zotrvať iba v jednom z týchto združení. Z pohľadu dlhodobého presadzovania oprávnených záujmov mesta Nitra je výhodnejšie sústrediť sa na aktívnu činnosť a zotrvanie v Únii miest Slovenska,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Môže vás zaujímať

KOMÁRNO: Muža po páde do šachty zachraňovali hasiči