Jednou vetou

Nitra vyhlásila medzinárodný tender na nového dopravcu

Mesto Nitra vyhlásilo medzinárodný tender na poskytovateľa služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy. Predpokladaná hodnota zákazky je 121.758.574 eur bez DPH, lehota na podávanie ponúk je do 29. apríla. Jednou z podmienok pre uchádzačov je zloženie zábezpeky v hodnote 500.000 eur.

 Zmluva s úspešným uchádzačom sa uzavrie na 10 rokov, pričom počíta s objemom 3,6 milióna najazdených kilometrov za jeden rok. Mesto v technických kritériách súťaže požaduje napríklad 100 percent nízkopodlažných a klimatizovaných autobusov s funkčným wifi pripojením na internet.

Podľa podmienok tendra nesmie maximálny vek autobusov prekročiť 16 rokov a maximálny priemerný vek celého vozového parku je stanovený na desať rokov. Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude najlepší pomer ceny a kvality, pričom celková nákladová cena bude mať hodnotu 70 bodov a úroveň technického vybavenia 30 bodov.

Os Cestná infraštruktúra by mohla získať vyše 250 miliónov eur

Radnica už pred časom informovala, že od nového dopravcu okrem iného očakáva zvýšenie dostupnosti mestskej dopravy v podobe častejších príchodov a odchodov autobusov zo zastávok, nové dopravné okruhy a zastávky, a tiež vybavenosť autobusov informačnými technológiami, či zvýšenie pohodlia cestovania v podobe upravených zastávok a čistých kvalitných autobusov.

V súčasnosti pre Nitru zabezpečuje služby pravidelnej mestskej autobusovej dopravy spoločnosť Arriva Nitra, a. s. Zmluva s ňou vyprší 31. decembra 2019. Predstavitelia Arrivy už informovali, že majú záujem prihlásiť sa do súťaže. Táto firma bola úspešná v roku 2016, keď vyhrala medzinárodný tender na zabezpečenie prímestskej dopravy pre Nitriansky samosprávny kraj.

Môže vás zaujímať

KOMÁRNO: Muža po páde do šachty zachraňovali hasiči