Jednou vetou

Počet žiakov zapojených do duálneho vzdelávania v NSK každý rok rastie

Ilustračné foto

Foto: TASR

Počet žiakov stredných škôl, ktorí sa v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) zapojili do duálneho vzdelávania, stúpol v posledných rokoch viac ako päťnásobne. Kým v roku 2015 ich bolo 103, v minulom školskom roku sa v školách v pôsobnosti NSK do duálneho vzdelávania zapojilo 577 študentov.

V súčasnosti môžu využívať tento typ vzdelávania žiaci na 16 stredných školách, ktoré majú uzatvorené zmluvy so 74 zamestnávateľmi. Sú medzi nimi firmy podnikajúce v oblasti automobilového priemyslu, elektroniky, poľnohospodárstva, cestovného ruchu, dopravy, stavebníctva, potravinárstva, nábytkárskeho priemyslu i viaceré obchodné reťazce.

Ako sa uvádza v Regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania v stredných školách v NSK, kraj plánuje aj v nasledujúcom období rozširovať vzdelávanie predovšetkým v technických odboroch. Zároveň chce ešte viac zavádzať prvky duálneho vzdelávania do systému odbornej prípravy.

Počet miest pre prvákov na osemročných gymnáziách sa zvýši

Podľa stratégie by k tomu malo prispieť aj zakladanie a rozvoj centier odborného vzdelávania, v ktorých sa žiaci stretávajú s odborníkmi a učia sa s využitím moderných technológií. V Nitrianskom kraji momentálne na stredných školách funguje 11 takýchto centier. Ako informoval NSK, zamerané sú predovšetkým na strojárstvo, potravinárstvo, cestovný ruch, agropodnikanie, veterinárnu starostlivosť, stavebníctvo, drevársku výrobu, chladiarenské zariadenia, CNC stroje i na rozvoj kreatívneho talentu.

Môže vás zaujímať

Nitra sa pripojí k iniciatíve za sviatky bez petárd