Jednou vetou

Nová Baňa: Mestskú knihu z 18. storočia získali múzejníci náhodou

Ilustračné foto

foto: TASR

Pohronskému múzeu v Novej Bani sa podarilo zreštaurovať originál mestskej knihy pochádzajúcej z 18. storočia, ktorá sa do jeho zbierok dostala pred rokmi náhodne. Na jej reštaurovanie sa podarilo múzeu získať grant z Fondu na podporu umenia vo výške 5000 eur, vďaka čomu budú môcť bádatelia preskúmať aj jej obsah. Kniha bola totiž v dezolátnom stave, ktorý neumožňoval jej listovanie a študovanie.

Riaditeľka múzea Katarína Konečná pre TASR priblížila, že kniha sa dostala k múzejníkom náhodou. Kedysi totiž mesto spravovalo svoj archív, ktorý mal všelijaké osudy. Kým niekedy sa oň staral archivár, inokedy zase mestský notár. Do archívu sa síce ukladali všetky spisy, no nebol nijako systematicky triedený. „Niekedy boli do neho dokonca urobené zásahy, ktoré nemali byť urobené. Je známy prípad z obdobia Prvej republiky, keď bol mestský notár obvinený a aj sa to riešilo, že vyberal spisy z archívu a predával ich obchodníkom na balenie potravín,“ priblížila históriu Konečná.

Takmer zožratá hlodavcami

Škandalózne zaobchádzanie s archívnymi fondmi riešila v tom čase komisia a do vyšetrovania bola zainteresovaná aj Matica slovenská. Podľa Konečnej sa zachovali záznamy, podľa ktorých bol notár za tento skutok potrestaný a prepustený. „Odvtedy sa niečo takéto neopakovalo ale bolo to obdobie, keď sa veľa spisov z archívu stratilo. Pravdepodobne to bol osud aj tejto mestskej knihy, ktorú objavil už zosnulý Jozef Hindický, bývalý učiteľ dejepisu na miestnom gymnáziu,“ dodala riaditeľka.

Mestská kniha z 18. storočia na fotografiách reštaurátora Radovana Blaha pred a po reštaurovaní. FOTO TASR

Po jeho smrti ju do múzea priniesla jeho manželka, a tak kniha od roku 2009 čakala v múzeu na svoju obnovu. Jej stav bol totiž podľa riaditeľky dezolátny. „Pri dotyku sa papier rozpadal, chýbali rohy strán, pretože boli pravdepodobne zožraté hlodavcami a rozpadalo sa to ďalej, papier bol degradovaný. Knižná väzba bola deformovaná, skrútená a miestami z nej chýbalo,“ skonštatovala. Preto ju v múzeu uchovávali bez toho, aby v nej listovali. Múzejníci tak nepoznajú ani jej obsah, ale veria, že prinesie viac svetla do tohto zaujímavého obdobia v histórii mesta.

Kedy bola kniha písaná?

Kniha bola písaná v polovici 18. storočia. Nakoľko jej začiatok nie je podľa Konečnej kompletne zachovaný, záznamy písané úhľadným písmom prevažne v latinskom, a menej aj v nemeckom jazyku, sú čitateľné od roku 1747 a končia rokom 1757. Zápisy pochádzajú z obdobia, keď v meste žil a pôsobil ako notár vzdelaný a svedomitý muž Jacobus Fröhlich. Jeho kamenný epitaf je umiestnený na vonkajšej západnej strene kostola Narodenia Panny Márie v Novej Bani.

Stará Ľubovňa: Súčasťou novej expozície Ako sa staval hrad je aj 3D hologram

V rámci projektu bol originál mestskej knihy zreštaurovaný. Vytvorili tiež jej kópiu a digitálnu kópiu, ktorá bude slúžiť na bádateľské účely v odbornej muzeálnej knižnici. Originál budú podľa Konečnej vystavovať nakrátko len pri výnimočných udalostiach. Najbližšie ho bude môcť verejnosť obdivovať počas podujatia Noc múzeí a galérií 19. mája. Nazrieť bude môcť do kópie mestskej knihy a tiež si vypočuť prednášku Radovana Blaha o postupe jej reštaurovania.

Mestská kniha z 18. storočia na fotografiách reštaurátora Radovana Blaha pred a po reštaurovaní. FOTO TASR

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru