Jednou vetou

Nové Mesto pripravuje VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

Ilustračné foto

Foto: TASR

Bratislavské Nové Mesto pripravuje miestne všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. V princípe má byť podobné už schválenému mestskému nariadeniu, avšak so špecifikami mestskej časti. Tie definujú pilotnú zónu a určenie sadzby za rezidenčné karty a za hodinu parkovania. O ich výške bude rozhodovať miestne zastupiteľstvo.

Bratislavčania dokážu ušetriť o polovicu viac ako Košičania

„Nové Mesto je na celomestskú parkovaciu politiku pripravené už niekoľko rokov. Základné dokumenty máme schválené od roku 2012. Sú hotové projekty, nakúpené stroje na vyznačovanie parkovacích čiar, máme založenú parkovaciu spoločnosť,“ uviedol novomestský starosta Rudolf Kusý.

Prioritne chce samospráva zregulovať lokality, kde je problém s parkovaním najviac citeľný. Spracované má preto projekty na tzv. rezidentské parkovanie. Lokalita pilotného projektu je ohraničená Trnavskou cestou a Bajkalskou ulicou a územie ohraničené ulicami Krížna, Legionárska, Račianska a Kukučínova.

„Okrem lokality určenej pilotným projektom sú spracované Kramáre. Ale keďže sme projekt pripravili pred niekoľkými rokmi, bude potrebné ho aktualizovať na súčasnú dopravnú situáciu. Nasledovať by mala zóna v lokalite Biely Kríž,“ poznamenal vicestarosta Stanislav Winkler.

Vallo si želá, aby Bratislava prijala všetkých, ktorí tu chcú zapustiť korene

Mestská časť zároveň pripravuje zmluvu o spolupráci pri realizácii parkovacej politiky medzi ňou a hlavným mestom.

Pojednávať má o tom, čo počas pilotného projektu zabezpečí samospráva a čo mesto. Rovnako sa pripravujú technické podmienky pre výberové konania dodávateľov technológií. „V komisii sú odborníci aj za mesto, aby sme mali istotu, že systém bude kompatibilný s tým, čo bude prevádzkovať mesto,“ podotkol Winkler.

Celomestská parkovacia politika by mala v hlavnom meste začať platiť od roku 2021. V medziobdobí majú pritom mestské časti možnosť zaviesť vlastný pilotný parkovací systém, ktorý bude preferovať obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti.

Takúto možnosť chce využiť napríklad Petržalka, ktorá plánuje systém zavádzať od 1. novembra. V pripomienkovom konaní je v tejto súvislosti VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.

Ružinov plánuje do konca roka spustiť prvú zónu rezidentského parkovania, teda s prednostným parkovaním pre miestnych obyvateľov. Týka sa najstaršieho ružinovského sídliska – 500 bytov na Nivách, a to najmä v dôsledku aktuálnych dopravných obmedzení v danej lokalite.

V Mochovciach i Bratislave zasahoval špeciálny tím NAKA

Od jesene plánuje samospráva zároveň dopravný prieskum, ktorý má slúžiť ako podklad pre parkovaciu a dopravnú politiku Ružinova. Vyplynúť z neho by malo aj to, ktoré lokality treba riešiť prioritne, a kde by sa rezidenčné parkovanie malo zavádzať.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru