Jednou vetou

Novomešťania môžu v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu zahlasovať za 8 projektov

Nové Mesto nad Váhom,

foto: youtube.com

Verejné zvažovania v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja pokračovali minulý týždeň aj v okrese Nové Mesto nad Váhom. Prvý ročník patril piatim projektom. Tie reprezentovali širokú škálu aktivít, ktorými chceli predkladatelia prispieť k rozvoju svojho blízkeho či širšieho okolia. V poradí druhý ročník inšpiroval celkom osem predkladateľov, aby svoje zaujímavé nápady dali na papier. Na realizáciu projektov v celkovej výške 29 683,86 eur chcú v rámci PKR od TSK získať viac ako 15 900 eur.

Minuloroční účastníci sa k Participatívnemu-komunitnému rozpočtu TSK vrátili

V roku 2017 získal v Novomestskom okrese najviac hlasov verejnosti projekt Deti na hokej Hokejového klubu Nové Mesto nad Váhom. Tento rok sa klub vydal rovnakou cestou a vsadil na identický zámer, ktorým je prilákať čo najviac detí k športovaniu a zdravému životnému štýlu, vybudovať u nich tzv. pohybový návyk a začleniť ich do reálnej komunity. „V neposlednom rade by sme aj prostredníctvom finančných prostriedkov z PKR TSK chceli pomôcť rodičom s nákladmi na hokejovú výstroj, ktorá je štartovacou pomocou,“ vysvetlil ciele projektu predstaviteľ Hokejového klubu Nové Mesto nad Váhom Michal Letko. Zámer klubu nakúpiť hokejové pomôcky (30 výstrojí) pre malých štvor– až desaťročných hokejistov i hokejistky sa vyšplhal do výšky 2 200 eur.

Šancu opäť podať projekt v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK privítala v Novomestskom okrese aj Materská škola Nové Mesto nad Váhom na Poľovníckej ulici. Projekt školy z minulého roka Bezpečne na kolesách mal deti naučiť zvládať dopravné situácie, spoznávať dopravné značky a získať základné znalosti pri poskytovaní prvej pomoci. Tento rok prišla riaditeľka materskej školy s projektom Neďaleko od Trenčína. „Projekt je zameraný na ľudové umenie a kultúru, ale aj na región Trenčín. Jeho cieľom je výchovu a vzdelávanie detí v elokovanom pracovisku Materskej školy na Hurbanovej ulici zamerať na poznávanie ľudových tradícií a zvykov, na našu kultúru i dedičstvo,“ komentovala riaditeľka školy Dana Chmelová s tým, že zámerom je zakúpiť nové detské ľudové kroje v plnej možnej výške vyčlenenej na jeden projekt.

K ďalšiemu úspešnému minuloročnému žiadateľovi patrí aj obec Bzince pod Javorinou, ktorá na medzinárodnej cyklotrase C1 okolo Javoriny osadila mobiliár a informačné tabule. Tohtoročný projekt Detský herný prvok v areáli bývalej základnej školy Hrubá Strana, na ktorý obec žiada 2 200 eur, má okrem doplnenia herného prvku zlepšiť motoriku detí, vytvoriť miesto pre stretávanie sa rodín s deťmi i seniorov z obce Bzince pod Javorinou. V areáli bývalej školy sa nachádza aj živý jedlý plot, a tak by si deti po hre mohli pochutnať aj na ovocí plnom vitamínov a minerálnych látok.

Zahanbiť sa nedali ani premiéroví prekladatelia, ktorí predbehli očakávania

Pripraviť víkendové podujatie pre skautov sa v rámci projektu ZapaDni – Západoslovenské skautské dni podujala zorganizovať Západoslovenská skautská oblasť Slovenského skautingu. „Cieľom je nielen zorganizovanie veľkého stretnutia skautov celej Západoslovenskej skautskej oblasti, ale aj zbližovanie zborov z tejto oblasti, keďže skauti sa navzájom veľmi nepoznajú. Bude tu vytvorený priestor na to, aby nadviazali skúsenosti, lepšiu komunikáciu s rovesníkmi i zdieľanie zručností. Účasť rátame približne 200 skautov,“ uviedol Juraj Haladík.

Dôkazom, že so zaujímavým nápadom môžu v rámci PKR TSK prísť aj jednotlivci, je projekt Juraja Moška Zábudišovská vrchárska časovka. V poradí 6. ročník verejných časovkárskych pretekov do kopcov s dĺžkou trate 2,47 km a prevýšením 183 m bude určený širokej verejnosti. Časovka, ktorá každoročne priláka okolo 100 profesionálnych i laických účastníkov, začína na konci Bošáce a končí na začiatku Zábudišovej. Projekt za 1 200 eur chce spropagovať cyklistiku medzi deťmi i dospelými i obec Zábudišovú, ale taktiež po vzore obce inšpirovať ľudí k vzniku komunít v obciach či mestách po celom Trenčianskom kraji.

obrázok: uzemneplany.sk

Jediným zástupcom z oblasti životného prostredia v Novomestskom okrese je projekt Občianskeho združenia Premena s názvom Príprava kultivácie farského svahu. „Jeho cieľom je sprístupnenie priestoru nadväzujúceho na park Petra Matejku pre Novomešťanov i ostatných návštevníkov a vytvorenie parkovno-záhradnej oddychovej zóny, v ktorej sa bude dať nielen oddýchnuť si, ale aj poprechádzať sa,“ doplnil k projektu Ján Kudlík, člen občianskeho združenia Premena.

S cieľom umožniť aj deťom zo sociálne slabších rodín prežiť týždeň plný nezabudnuteľných zážitkov prichádza v druhom ročníku PKR TSK Združenie sv. Petra Fouriera. Projekt Detský letný tábor 2018 s požadovanou výškou podpory 2 200 eur chce pre rozvoj detí a mládeže pripraviť zmysluplné aktivity a prispieť k ich aktívnemu tráveniu voľného času. Jeho očakávaným prínosom je taktiež nadviazanie nových priateľstiev, ktoré často pretrvajú aj po skončení tábora. Tohtoročnou témou pripravovaného tábora pre deti sú youtuberi.

Jediným predkladateľom, ktorý sa verejného zvažovania nezúčastnil priamo, bol riaditeľ Centra sociálnych služieb – DOMOV Javorina. Svoju fyzickú neprítomnosť nahradil listom k projektu s názvom Mobiliár – lavičky, v ktorom vysvetlil jeho hlavný zámer. Tým je zakúpenie 12 ks lavičiek pre klientov vo výške 2 074,18 eur za účelom zvýšenia kvality poskytovania sociálnych služieb. Verejné zvažovanie za okres Nové Mesto nad Váhom si po minuloročnej skúsenosti nenechal ujsť ani podpredseda TSK Jozef Trstenský a poslanci Z TSK za okres Nové Mesto nad Váhom. „Iniciatíva obyvateľov i počet projektov v Novomestskom okrese je milým prekvapením. Pre mňa osobne je mimoriadne významné, že mikrokomunity v okrese majú chuť do práce a dávajú do toho svoj čas i energiu. Všetky prezentované nápady boli absolútne stopercentné,“ dodal poslanec Zastupiteľstva TSK Ján Bielik.

V okrese Nové Mesto nad Váhom môžete od 1. mája do 15. mája 2018 odovzdať svoj hlas nasledovným projektom:

• Centrum sociálnych služieb – DOMOV Javorina – projekt Mobiliár – lavičky – oblasť sociálna pomoc a sociálne služby
• Slovenský skauting, Západoslovenská skautská oblasť – projekt ZapaDni – Západoslovenské skautské dni – oblasť voľnočasové aktivity
• Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z. – projekt Deti na hokej – oblasť šport
• Materská škola Nové Mesto nad Váhom – projekt Neďaleko od Trenčína – oblasť kultúra
• Juraj Moško, Trenčín – projekt Zábudišovská vrchárska časovka – oblasť šport
• obec Bzince pod Javorinou – projekt Detský herný prvok v areáli bývalej základnej školy Hrubá Strana – oblasť voľnočasové aktivity
• Občianske združenie Premena, Nové Mesto nad Váhom – projekt Príprava rekultivácie farského svahu – oblasť životné prostredie
• Združenie sv. Petra Fouriera, Nové Mesto nad Váhom – projekt Detský letný tábor 2018 – oblasť voľnočasové aktivity

zdroj: Veronika Rezáková, Kancelária predsedu TSK

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru