Jednou vetou

Nový riaditeľ bojnickej nemocnice chce riešiť ekonomickú situáciu

Nemocnica v Bojniciach. Archívna foto

Foto: TASR

Jednou z priorít, ktoré chce riešiť nový riaditeľ Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach Martin Hudec, je ekonomická situácia zdravotníckeho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Hudec, ktorý je poverený riadením nemocnice od 4. apríla, tam chce vykonať i audity.

„Mojou najväčšou úlohou bude teraz rokovanie s poisťovňami. Rokoval som aj s generálnym riaditeľom Dôvery, dohodli sme sa na zvýšení peňazí pre apríl. To znamená, že sme dostali nejaké peniaze navyše, ale my tu máme najviac poistencov zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Moja najväčšia úloha je vybaviť vo všeobecnej zdravotnej preplatenie úkonov, aby sme dostali čo najviac peňazí. Mesačne nám to robí dosť veľa, kde nám uznajú úkony, ale tieto nám nezaplatia,“ načrtol Hudec.

Dospieť k dohode s poisťovňami je kľúčové

Rokovanie s poisťovňami je podľa neho jednou z kľúčových úloh, ďalšou bude rokovanie s dodávateľmi. „Musím teraz so všetkými dodávateľmi, tých je minimálne 300, urobiť splátkové kalendáre, aby sme denno-denne nezápasili s tým, že nám vyvolávajú. Chcú nám dať rôzne sankcie, úroky. Chcem sa s nimi seriózne dohodnúť, že v priebehu roka alebo niekoľkých mesiacov podľa cash flow nastavíme splácanie našich záväzkov, a tým môžeme lacnejšie nakupovať, môžeme si vyberať dodávateľov,“ ozrejmil.

Hudec chce v tejto súvislosti podľa svojich slov vykonať audit dodávky liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu, v pláne má i personálny audit. Zároveň vylúčil, že by sa v nemocnici mali zatvárať stratové oddelenia. „Mojou úlohou je dostať do tejto nemocnice peniaze a nastaviť taký systém, aby sa tu neplytvalo, aby sme mali lacnejšie lieky, špeciálny zdravotnícky materiál, aby sa tu všetko robilo transparentne,“ vysvetlil. Nový riaditeľ je podľa svojich slov pripravený odísť z tohto postu, ak sa v priebehu polroka nepreukážu lepšie výsledky nemocnice.

Riešiť musí dlhy nemocnice

Bojnické zdravotnícke zariadenie patrí medzi najzadlženejšie všeobecné nemocnice na Slovensku. K 31. decembru 2017 boli jeho záväzky po lehote splatnosti vo výške 23.641.128,63 eura. Najviac dlhuje Sociálnej poisťovni. Za minulý rok nemocnica vykázala stratu vo výške 4,5 milióna eura, za prvé dva mesiace tohto roka je to okolo 890.000 eur. NsP Prievidza sa zapojila do procesu oddlžovania nemocníc, ktoré inicioval rezort zdravotníctva.

Hudec je poslancom Mestského zastupiteľstva v Martine, kde je členom sociálno-zdravotníckej komisie. Od februára tohto roka tiež zastáva funkciu člena predstavenstva akciovej spoločnosti Ministerstva obrany SR HOREZZA, ktorá spravuje rekreačné zariadenia rezortu. Členom predstavenstva má byť podľa svojich slov len dočasne. V minulosti pôsobil v bankovom sektore.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru