Lesníci nebudú zasahovať v pralesoch na Slovensku

Ilustračné foto

zdroj: Lesy SR

V hodnotení indexu biodiverzity sa Slovensko umiestňuje na 1. mieste v Európe. Veľká časť tejto druhovej rozmanitosti sa viaže na lesné ekosystémy. Na území Slovenska sa zachovali človekom v minimálnej miere ovplyvnené lesné komplexy s pôvodným drevinovým zložením, mnohé s rázom pralesa. V porovnaní s okolitými krajinami strednej a západnej Európy má Slovensko zatiaľ vedúce postavenie čo do počtu, rozlohy, pestrosti a reprezentatívneho zastúpenia pralesov podľa lesných vegetačných stupňov.

Vylúčenie ľudských zásahov v pralesoch na rozlohe 2 230 hektárov je ústretový krok zo strany štátneho podniku. Zároveň je to výrazný príspevok k naplneniu záväzkov vyplývajúcich z Karpatského dohovoru.

Dohoda na zachovaní pralesov je výsledkom rok trvajúcich rokovaní medzi štátnym podnikom LESY SR a ochranárskymi organizáciami WWF a PRALES. Odborníci z občianskeho združenia PRALES počas rokov 2009 – 2015 realizovali celoslovenskú inventarizáciu najzachovalejších lesov na Slovensku, pričom pralesy identifikovali na výmere 10 583 ha. Asi tretina z nich doteraz nie je chránená najvyšším stupňom ochrany (bezzásahovým režimom) a hrozí im poškodenie alebo zničenie. Týka sa to napríklad lokalít Zámok v Malých Karpatoch, Drastvica v Štiavnických vrchoch, Skalnatá v Lúčanskej Malej Fatre, Chmelienec v Nízkych Tatrách. Celkom ide o 96 lokalít. Ochranárske organizácie preto spoločne pripravili návrh na ochranu pralesov a uskutočnili sériu rokovaní so štátnym podnikom LESY SR. Štátni lesníci v týchto lokalitách nehospodária po roku 2011.

LESY SR štátny podnik sú si vedomé svojej spoločenskej zodpovednosti, majú záujem na zachovaní prírodných hodnôt pre ďalšie generácie. Vymapované lokality na naše náklady vyznačíme v teréne a zabezpečíme ich ochranu. Zároveň dávame verejný prísľub, že v nich nebudeme vykonávať žiadne hospodárske zásahy“, povedal Marian Staník, generálny riaditeľ štátneho podniku.

Na území Slovenska vznikli prvé rezervácie na ochranu pralesov už koncom 19. storočia

Snahou boli zachovať vzácne ukážky prírodných lesov v ich takmer nezmenenej podobe. V neskoršom období bola sieť pralesových rezervácií budovaná najmä za účelom výskumu prirodzeného vývoja lesov.

V súčasnosti je na Slovensku prísne chránených (5. stupeň ochrany) 68 % plochy pralesov (7 313 ha). Záväzkom zo strany štátneho podniku LESY SR neťažiť v ďalších identifikovaných pralesoch sa táto výmera zvýši na viac ako 9 500 ha, čím sa zvýši podiel pralesov ponechaných na prirodzený vývoj na 94 %.

„WWF Slovensko oceňuje konštruktívny prístup predstaviteľov štátneho podniku k rokovaniam, ako aj záväzok neťažiť v pralesoch Slovenska, ktoré identifikovali ochranárske organizácie. Ide o posun k zabezpečeniu trvalej a primeranej ochrany pralesov na Slovensku“, uviedla Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

„Pre ochranu pôvodnej biodiverzity je to dobrá správa. Pralesy sú pre mnohé organizmy ako Noemove archy uprostred mora viac alebo menej premenených lesov. Významným spôsobom sa tiež rozšíri základňa pre výskum prírodných zákonitostí v lesných ekosystémoch. Aj keď ide o malý krok v ochrane jedinečných prírodných hodnôt Slovenska, je to rozhodne krok správnym smerom“, uviedol Marián Jasík, expert občianskeho združenia PRALES.

Obidve strany sa zhodli, že do budúcnosti je potrebné prehodnotiť národnú sústavu chránených území a zabezpečiť dôslednú ochranu najcennejších lokalít.

zdroj: Lesy SR

Môže vás zaujímať

Piatok bude polooblačný s teplotami do 22 stupňov Celzia