Jednou vetou

Okresný súd v parkovacej kauze dal za pravdu EEI, mesto musí byť súčinné

Ilustračná foto

Foto: TASR

V spore medzi mestom Košice a parkovacou spoločnosťou EEI najnovšie Okresný súd Košice II rozhodol o neodkladnom opatrení v prospech parkovacej firmy.

Mestu súd prikázal, aby poskytovalo spoločnosti súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného na jeho území v zmysle nájomnej zmluvy z roku 2012 a jej dodatkov. Diať sa tak má až do skončenia sa nájomnej zmluvy alebo do právoplatnosti prípadného súdneho rozhodnutia, ktoré by konštatovalo jej neplatnosť.
Súd o tom rozhodol uznesením 20. mája. „Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia,“ informovala hovorkyňa Anna Pančurová.

Mesto prevzalo od 1. januára tohto roka parkovací systém na základe všeobecne záväzného nariadenia, a to napriek nesúhlasu EEI ako prevádzkovateľa parkovacích miest v zóne plateného parkovania. Primátor Jaroslav Polaček označuje nájomnú zmluvu s firmou za neplatnú. Obe strany sa obrátili na súd.

Do ostrého štrajku sa zapojili takmer všetci vodiči DPMK, tvrdia odborári

„Spoločnosť EEI od začiatku tohto sporu poukazuje na fakt, že nie je možné dosiahnuť právny stav krokmi, ktoré sú protiprávne a nerešpektujú rozhodnutia súdov. Bez ohľadu na 15-dňovú lehotu na odvolanie je rozhodnutie vykonateľné už jeho doručením. Spoločnosť EEI sa tak ako doteraz bude riadiť právom a rozhodnutiami súdov,“ reagoval vo štvrtok hovorca spoločnosti Peter Hollý.

Okresný súd v rozhodnutí prikazuje mestu „zdržať sa konania, ktoré by žalobcovi znemožnilo alebo sťažilo plnenie zmluvných povinností a uplatňovanie práv podľa nájomnej zmluvy z 30. júla 2012 v znení jej neskorších dodatkov, a to najmä ktoré by žalobcovi zabránili alebo sťažili prevádzkovanie verejných platených parkovísk a výber parkovného na území mesta Košice žalobcom a ohrozili základný ekonomický model fungovania parkovacieho systému v zmysle nájomnej zmluvy z 30. júla 2012 v znení jej neskorších dodatkov, a to do času skončenia sa trvania uvedenej nájomnej zmluvy alebo do právoplatnosti prípadného súdneho rozhodnutia, ktoré by konštatovalo neplatnosť nájomnej zmluvy“.

KSK a rezort dopravy sa sporia o vlaky na trati Košice-Moldava nad Bodvou

Podobné neodkladné opatrenie ako košický súd vydal na základe žaloby EEI ešte vlani na jeseň Okresný súd Bratislava I. Po odvolaní sa mesta však bratislavský krajský súd toto opatrenie pre miestnu nepríslušnosť zrušil. Firma sa tak obrátila na košický súd.

K najnovšiemu rozhodnutiu súdu prisľúbil vyjadrenie aj košický magistrát.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru