Jednou vetou

OLO otvára zberný dvor v Rači, využiť ho môžu aj obyvatelia Vajnôr a Nového Mesta

Ilustračné foto, archív

TASR

Zberný dvor bude otvorený od 16. apríla do 30. novembra, vstup bude možný len za dodržania prísnych hygienických opatrení

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu – OLO otvára zberný dvor v bratislavskej Rači, využiť ho môžu aj obyvatelia mestských častí Bratislava – Vajnory a Bratislava – Nové Mesto. V dnešnej tlačovej správe o tom informovala asistentka predstavenstva OLO Linda Golejová.

„Zberný dvor na ulici Pri Šajbách 1 bude otvorený od 16. apríla do 30. novembra 2020. Vstup je možný za dodržania opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a dodržiavania bezpečnostných pokynov personálu,“ uviedla Golejová.

Okrem obyvateľov Rače budú môcť využívať služby zberného dvora aj obyvatelia Nového Mesta a Vajnôr. Zberný dvor bude otvorený tri dni v týždni, v utorok a vo štvrtok od 11:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 15:00, s výnimkou štátnych sviatkov.

„Zberný dvor je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia komunálneho odpadu nepochádzajúceho z podnikateľskej činnosti. Podmienkou vstupu je preukázanie trvalého alebo prechodného pobytu v bratislavských mestských častiach Rača, Nové Mesto alebo Vajnory, prípadne preukázanie vlastníctva alebo nájmu záhrady,“ vysvetlila Golejová.

Ročne môže obyvateľ bezplatne odovzdať objemný odpad v maximálnom objeme 150 kg na osobu, maximálne tri vrecia bioodpadu zo záhrad a zelene za týždeň a roztriedený odpad ako papier, lepenka, sklo a plasty. Odovzdanie drobného stavebného odpadu je spoplatnené poplatkom 0,078 eur/kg, ktorý sa uhrádza Hlavnému mestu SR Bratislave. V roku 2019 navštívilo zberný dvor v Rači 2 119 návštevníkov, ktorí odovzdali viac ako 500 ton odpadu.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru